ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อนุชา’ ชี้ พระ ‘ผิดธรรมวินัย-ถูกจับสึก’ ต้องบวชใหม่เท่านั้น

“อนุชา” ชี้แจง พระที่ทำผิดพระธรรมวินัย โดยเฉพาะ พระที่ถูกจับต้องลาสิกขาบท จะกลับมาห่มผ้าเหลืองใหม่ ต้องผ่านกระบวนการบรรพชาอุปสมบทเท่านั้น มิเช่นนั้น จะมีความผิดฐานแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ 

จากกรณีที่ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคเพื่อไทย อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนา ระบุว่า มีพระเถระจำนวน 7 รูป ถูกดำเนินคดี แล้วศาลตัดสินว่า ไม่มีความผิด มีการคืนยศให้พระเถระดังกล่าวนั้น

วันนี้ (10 ก.ย.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องนี้ว่า ในกรณีของพระเถระดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อ่านคำพิพากษา คดีทุจริตการจัดสรรเงินงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามทุจริตเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด ร่วมกันเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดดังกล่าว

ศาลตัดสินว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ให้จำคุก 36 เดือน และปรับ 27,000 บาท แต่ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ไม่เคยกระทำความผิดทางวินัย จึงเห็นสมควรให้รอการลงโทษกำหนด 2 ปี ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าพระเถระผู้ใหญ่ได้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก แต่ให้รอลงอาญา

เมื่อถูกตัดสินลงโทษแล้ว จะกลับมาห่มผ้าเหลืองอีกนั้น จะต้องผ่านกระบวนการบรรพชาอุปสมบท ถึงจะมีสิทธิ์ห่มผ้าเหลืองได้ ถ้าหากห่มผ้าเหลืองโดยไม่ได้อุปสมบทจะมีความผิด ฐานแต่งกายเลียนแบบพระ ตามมาตรา 208 ประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับศาสนา

นายอนุชา ย้ำด้วยว่า พระที่ผิดพระธรรมวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระที่ถูกจับแล้วต้องลาสิกขาบท มีพระธรรมวินัยระบุไว้ชัดเจนว่า ต้องบรรพชาใหม่ ไม่สามารถกลับมาห่มผ้าเหลืองได้ และไม่ได้อยู่ที่จิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการสึกโดยเต็ม หรือไม่เต็มใจก็ตาม

จากที่นายนิยม เวชกามา ระบุว่า มีพระจำนวน 3 แสนรูป หายไปจำนวน 8 หมื่นรูป เหลือเพียง 220,000 รูปนั้น ไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง ปัจจุบันประเทศไทยมีวัดอยู่ทั้งหมดประมาณ 42,000 กว่าวัด

ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนพระไม่เกิน 250,000 รูป ซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่าในคำอภิปราย หรือคำเสนอแนะในการอภิปรายนายกรัฐมนตรีนั้น บางครั้งอาจจะฟังได้ บางครั้งอาจจะฟังไม่ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI