COVID-19

โพลชี้ คนไทยยังกังวล ‘ติดโควิด’ แต่มั่นใจรับมือ ‘ระบาดรอบ 2’ ได้

ผลสำรวจพบคนไทยส่วนใหญ่ ยังกังวลในเรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เกือบ 80% มั่นใจ ไทยรับมือได้ ถ้าหากเกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ขึ้นมา 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนยังกลัวโควิด – 19 อยู่หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2563 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด – 19

ภาพ : สำนักข่าวซินหัว

ความกังวลต่อการติดเชื้อโรคระบาดโควิด – 19

 • ร้อยละ 23.04 ระบุว่า กังวลมาก
 • ร้อยละ 36.81 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล
 • ร้อยละ 16.81 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล
 • ร้อยละ 23.34 ระบุว่า ไม่กังวลเลย

เหตุผลสำคัญที่ประชาชนเลือกสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

 • ร้อยละ 74.98 ระบุว่า กลัวตาย
 • ร้อยละ 9.28 ระบุว่า กลัวสังคมรังเกียจ
 • ร้อยละ 7.45 ระบุว่า เป็นคำสั่งรัฐบาล
 • ร้อยละ 7.22 ระบุว่า กลัวทำให้คนอื่นตาย
 • ร้อยละ 1.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ ไม่สนใจ

การรับมือของประเทศไทย หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในรอบที่ 2

 • ร้อยละ 79.24 ระบุว่า สามารถรับมือได้
 • ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่สามารถรับมือได้
 • ร้อยละ 9.81 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ความเพียงพอของระบบการแพทย์ และสาธารณสุข หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในรอบที่ 2

 • ร้อยละ 68.14 ระบุว่า มีเพียงพอ
 • ร้อยละ 22.13 ระบุว่า ไม่เพียงพอ
 • ร้อยละ 9.73 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI