ดูหนังออนไลน์
Business

สรุปเดินทาง 4-7 ก.ย. คนใช้ขนส่งสาธารณะต่ำกว่าคาด เกิดอุบัติเหตุ 405 ครั้ง“คมนาคม” สรุปการเดินทางวันหยุด วันที่ 4 – 7 ก.ย. 63 คนใช้ขนส่งสาธารณะต่ำกว่าคาด 10% เกิดอุบัติเหตุ 405 ครั้ง เสียชีวิต 59 ราย

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัด กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563

เดินทาง คมนาคม

โดยสรุปข้อมูลจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 9,824,158 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 10.92% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 14,056,015 คัน สูงกว่าประมาณการ 38.63% โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 13,236,716 คัน

ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 3 – 7 กันยายน 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 405 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 59 คน บาดเจ็บ 365 คน

คมนาคม เดินทางหยุดยาว

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 83.33% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่กรุงเทพฯ มากที่สุด จำนวน 38 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 116 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 31 คน เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีมากที่สุด จำนวน 9 ครั้ง และมีอุบัติเหตุบนระบบขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางรถไฟ ทางเรือ และเครื่องบิน

สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด เสนอแนะรูปแบบการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) นั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการอย่างดี

คมนาคม เดินทางหยุดยาว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE