ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

‘โรคหลอดเลือดสมอง’ พบแพทย์ไว ลดตาย ห่างไกลความพิการ

โรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยา เตือนประชาชนตื่นตัวป้องกัน จับอาการสัญญาณเตือนโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต พบแพทย์ไว ลดตาย ห่างไกลความพิการ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่ง ของโรคทางระบบประสาท และเป็นสาเหตุการตาย ที่สำคัญในอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยโรคนี้ หากได้รับการรักษา ไม่ทันท่วงทีส่วนใหญ่ จะมีความพิการหลงเหลือตามมา

โรคหลอดเลือดสมอง

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ที่เป็นสาเหตุนำไปสู่ โรคหลอดเลือดสมอง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีญาติสายตรง ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ป่วยจะมีอาการเตือนสำคัญ คือ แขน ขาอ่อนแรง ซีกเดียวของร่างกาย สับสน พูดลำบาก พูดไม่รู้เรื่อง ตามองเห็นลดลง 1 หรือทั้ง 2 ข้าง มีปัญหาการเดิน มึนงง ซึ่งอาการเหล่านี้ มักเกิดฉับพลัน ให้รีบมาพบแพทย์ด่วนที่สุด ในระบบการแพทย์ STROKE FAST TRACK จะรักษาชีวิตและฟื้นฟู ให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงได้มากที่สุด

ด้าน นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชนิดของโรคหลอดเลือดหลัก ๆ มี 2 ประเภท คือ ภาวะหลอดเลือดออกในสมอง และ ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน ซึ่งทั้ง 2 ชนิด ดังกล่าว อาการอาจแยกกันยาก ต้องอาศัยประวัติ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย

ภาวะหลอดเลือดสมองแตก อาการมักจะรุนแรง โดยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ทันทีทันใด มากขึ้นรวดเร็ว จนถึงหมดสติ ส่งผลให้เซลล์สมอง ได้รับบาดเจ็บ ทำให้เนื้อสมองตาย มักพบในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือด มีความเปราะ และ โป่งพอง

นอกจากนี้ ยังมาจากสาเหตุอื่น ๆ ที่พบได้ เช่น ภาวะโป่งพอง ของหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคเลือด โรคตับ การรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด การได้รับสารพิษ การใช้สารเสพติด เป็นต้น

ภาวะสมองขาดเลือด พบได้ประมาณ 80% ของโรคหลอดเลือดสมอง มีสาเหตุมาจาก การเสื่อมสภาพ ของหลอดเลือด จากการสะสมของคราบไขมัน หินปูน ที่ผนังหลอดเลือดชั้นใน จนหนานูน แข็ง ขาดความยืดหยุ่น ทำให้รูของหลอดเลือดค่อย ๆ ตีบแคบลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพ ของการลำเลียงเลือดลดลง หรืออาจเกิดจาก ลิ่มเลือดจากหัวใจ หรือการปริแตก ของผนังหลอดเลือด หลุดมาอุดตันหลอดเลือดในสมอง

ดังนั้น ประชาชน จึงควรมีความรู้เบื้องต้น ในการป้องกัน การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการทราบถึงอาการเบื้องต้น เพื่อการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา ซึ่งหากพบอาการ ที่น่าสงสัยตามข้างต้น ให้พบแพทย์โดยเร็วที่สุด จะลดการตายและพิการได้ รวมทั้งจะมีโอกาสสูงมาก ในการเยียวยาอาการให้ดีขึ้น

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

ก่อนหน้านี้ พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธาน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุสำคัญ ทำให้มีโอกาสเกิด โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือทำให้เกิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย ทำให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้ รวมทั้งทำให้เกิดไตวายเรื้อรัง จนอาจต้องรับการล้างไตได้

สำหรับโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ตรวจพบความดันโลหิต อยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ อย่างเรื้อรังเป็นเวลานาน โดยทั่วไปหากผู้ใดวัดความดันโลหิต ระหว่างหัวใจบีบตัว ได้มากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท หรือวัดความดันโลหิตระหว่างหัวใจคลายตัวได้มากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

นอกจากนี้ ยังเป็นโรคที่พบได้บ่อย จากการสำรวจพบว่า ผู้ใหญ่คนไทย เป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ 25 เมื่ออายุมากขึ้น โอกาสที่จะเป็นความดันโลหิตสูง ก็เพิ่มขึ้นด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT