ดูหนังออนไลน์
Politics

ศาลจำคุก 4,355 ปี ‘ซินแส โชกุน’ ลวงสมาชิกไปญี่ปุ่นก่อนลอยแพสุวรรณภูมิ

 

 ศาลอาญา อ่านคำพิพากษา คดีที่พนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ฟ้อง บริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด โดย น.ส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ ซินแส โชกุน กับพวกรวม 10 คน  1. บริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด  2 . น.ส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือซินแสโชกุน กรรมการบริษัท  3.นางมณฑญาณ์ นิรันดร หรือ จันทร์ฉาย นาคฤทธิ์ มารดาซินแสโชกุน  4. นายก้องศรัณย์ แสงประภา ลูกพี่ลูกน้องของซินแสโชกุน

5. น.ส.ทัศย์ดาว สมัครกสิกรรณ์ หญิงคนสนิทของซินแสโชกุน  6. นางประนอม พลานุสนธิ์ เลขานุการของซินแสโชกุน  7.นางณิชมน แสงประภา ป้าของซินแสโชกุน  เป็นมารดาของนายก้องศรัณย์  8. นางพารินธรญ์ หงส์หิรัญ ดัคกอร์  9. น.ส.สุดารัตน์ อเนกนวล และ 10. นายโกวิท ช่วยสัตว์ เป็นจำเลย ที่ 1-10 ในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และพ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2545 และข้อหาอื่น พร้อมทั้งขอชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายรวม 871 คน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนมกราคม-เมษายน 2560 จำเลยกับพวก ชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บำรุงสมอง MASTERMIND อ้างว่าจะมีสิทธิได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ  โดยระบุให้สมาชิกชำระเงิน 9,700 บาทต่อคน แล้วจะได้อาหารเสริม 2 กระปุก พร้อมกับอ้างว่าสมาชิกจะมีสิทธิได้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศแถบเอเชียด้วย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง แต่กลับถูกลอยแพที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งคดีพบมูลค่าความเสียหายกว่า 51 ล้านบาท  โดยจำเลยทั้ง 10 ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

วันนี้ได้เบิกตัวจำเลยทั้งหมด  มาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงกลาง

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว พิพากษาให้จำคุก น.ส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ ซินแสโชกุน จำเลยที่ 2 รวม 871 กระทงๆละ 5 ปี เป็นเวลาทั้งสิ้น 4,355 ปี และปรับ 20,000 บาท ตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และและร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ควบคุมฉลากโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วให้จำคุกสูงสุด 20 ปี

โดยให้ปรับบริษัท เวลท์เอเวอร์ จำเลยที่ 1 ด้วย เป็นเงิน 435,520,000 บาท  และให้จำคุก น.ส.ทัศย์ดาว สมัครกสิกรรณ์ จำเลยที่ 5  นางพารินธรญ์ หงส์หิรัญ ดัคกอร์ จำเลยที่ 8  รวม 871 กระทงๆละ 5 ปีเป็นเวลาทั้งสิ้น 4,355 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วให้จำคุกสูงสุด 20 ปี   ศาลยังมีสั่ง ให้จำเลยที่ 1,2,5,8, ชดใช้เงินคืนกับผู้เสียหายรวม 871 คน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นสำหรับผู้เสียหายแต่ละราย นับแต่วันฟ้อง ( 6 ก.ค.60) เป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จด้วย (มูลค่าประมาณ 51 ล้านบาทเศษ) และให้ยกฟ้องจำเลยที่เหลือ 3,4,6,7,9,10  เนื่องจากไม่พบความผิดว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจึงยกผลประโยชน์ให้

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight