ดูหนังออนไลน์
Business

‘หยุดยาว’ คนเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ สูงกว่าคาด แต่เมินใช้ ‘ขนส่งสาธารณะ’

สถิติวันหยุดยาว 3-5 ก.ย. คนเข้า-ออกกรุงเทพฯ สูงกว่าคาดการณ์ 36% แต่เมินเดินทางด้วย “ขนส่งสาธารณะ” โดยเฉพาะ รถทัวร์ บขส. 

​นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัด กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 รถ

ขนส่งสาธารณะ วันหยุดยาว

ข้อมูลสะสมเมื่อวันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะ 6,254,162 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 10.24% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 8,620,532 คัน สูงกว่าประมาณการ 36.47% โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 8,067,882 คัน 

ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 229 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 33 คน บาดเจ็บ 199 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 82.84% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับ รถ เร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่กรุงเทพฯ มากที่สุด จำนวน 20 ครั้ง

สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 59 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 16 คน บาดเจ็บ 69 คน เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี มากที่สุด 6 ครั้ง นอกจากนี้มีอุบัติเหตุโดย รถ โดยสารสาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในบริการ ขนส่งสาธารณะ ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ

ขนส่งสาธารณะ วันหยุดยาว

การเตรียมความพร้อมของระบบ ขนส่งสาธารณะ ทุกประเภท ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง อย่างไรก็ดีพบว่า มีจำนวนผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถ บขส. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ในการตรวจความพร้อมของ รถ โดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 121 แห่ง จำนวน 37,041 คัน พบข้อบกพร่อง 20 คัน และได้สั่งให้แก้ไขแล้ว ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ พบมีเรือโดยสารไม่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ และได้สั่งปรับปรุงแล้ว ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานขับ รถ โดยสารสาธารณะ เจ้าหน้าที่ รถไฟ รถ ไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด แต่อย่างใด

ปลัดกระทรวงคมนาคม ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การเดินทางและดำเนินการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในวันที่ 7 กันยายน 2563 ที่ประชาชนจะเดินทางกลับจากทุกภูมิภาค และจะมีปริมาณการเดินทางที่สูงขึ้น

โดยเน้นย้ำให้จัดระเบียบการจราจร ใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการสำรวจสภาพการจราจรและ รถ บนเส้นทางหลักสำคัญ เพื่อควบคุมและสั่งการให้การบริหารจัดการจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง

ขนส่งสาธารณะ วันหยุดยาว

ส่วนการให้บริการ ขนส่งสาธารณะ ทั้งรถโดยสาร รถไฟ/รถไฟฟ้า เรือ เครื่องบินต้องเคร่งครัดในมาตรฐานความปลอดภัยทั้งพื้นที่สถานี ยานพาหนะโดยสาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ต้องไม่เกิดการล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมทั้งรักษามาตรการด้านสาธารณะสุขเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด

​ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ รถ ใช้ถนนสามารถประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเดินทาง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและรับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่

  • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
  • ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร รถ สาธารณะ โทร. 1584
  • ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง (ทล.) โทร. 1586
  • ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โทร. 1146
  • ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โทร. 1543
  • ศูนย์รัชดา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
  • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ การ รถ ไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โทร. 1690

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE