ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง’ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจให้พสกนิกร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 1 ภาพ พร้อมข้อความว่า

“ความสดใส สดชื่น ของโคกหนองนา ความสุข และอบุอุ่น ในบ้านบน โคกหนองนา”

ลงพระปรมาภิไธย 3 ก.ย.2563

เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

The Bangkok Insight Editorial Team