ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รมว.แรงงานเร่งเครื่อง จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐครึ่งนึง นายจ้างครึ่งนึงจ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนอัตรา รัฐครึ่งนึง นายจ้างครึ่งนึง “สุชาติ” โชว์ผลงานตามสัญญา เร่งดันเข้าระบบแรงงาน ควบคู่ส่งคนงานไปนอก 1 แสนคน ปี 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทันทีที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้เร่งแก้ปัญหาการว่างงานทันที โดยเฉพาะมาตรการ จ้างงานเด็กจบใหม่ ปี 2562-2563 จำนวน 260,000 อัตรา ในรูปแบบ รัฐบาลจ่ายครึ่ง เอกชนจ่ายครึ่ง ของค่าจ้าง

จ้างงานเด็กจบใหม่

ทั้งนี้ จะเร่งขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาว่างงาน ดันให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานทันที เนื่องจากหลายภาคส่วนกังวลว่า อาจจะเข้าสู่การว่างงานถาวร โดย มีเป้าหมายสำคัญคือ กลุ่มผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 – 2563 ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังว่างงาน จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1. ระดับปริญญาตรี 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2563 นี้

ขณะที่ ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดี รัฐบาลตระหนักว่า หากแรงงานในประเทศ ไม่มีงานทำ ย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายของคนในประเทศ และอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไป ถึงภาคส่วนอื่น ๆ รัฐบาลจะเร่งหามาตรการ และแนวทาง ที่ให้ผลดีที่สุดกับพี่น้องแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้มีงานทำทั่วหน้า เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ประชาชนผู้ว่างงานได้กลับมามีงานทำและรายได้

สุชาติ ชมกลิ่น

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ กรมการจัดหางานมีตำแหน่งงานว่าง ประกอบด้วย ในต่างประเทศ ซึ่งแรงงานไทยเป็นที่ต้องการของตลาดงานต่างประเทศจำนวนมาก เพราะรัฐบาลไทยมีการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ได้ดี

สำหรับปีงบประมาณ 2564 นี้ ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 100,000 คน พร้อมขยายตลาดแรงงาน ไปยังกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ เช่น ตะวันออกกลาง ได้แก่ คูเวต ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอล ยุโรป ได้แก่ โปรตุเกส ฮังการี สวีเดน ฟินแลนด์ อเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน

ส่วน ตำแหน่งงานในประเทศ ทั่วประเทศ ทั้งในภาคเอกชนจากระบบ Smart Job ที่เป็นงานประจำ 43,025 อัตรา และงาน part-time 2,698 อัตรา รวมทั้งตำแหน่งงานว่างในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม

แรงงานไทย
สุชาติ พรชัยวิเศษกุล

จากข้อมูลของ กรมการจัดหางาน พบว่า ตำแหน่งงาน ว่างทั่วประเทศ ที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป

2. แรงงานด้านการผลิต

3. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

4. พนักงานขายสินค้า(ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน

5. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ

6. แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ

7. เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง

8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

9. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ

10. พนักงานขับรถยนต์

ด้าน ตำแหน่งงาน part-time โดยส่วนใหญ่ต้องการ เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน,แคชเชียร์ และแรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ได้เร่งลงพื้นที่หาตำแหน่งงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT