General

‘ธรรมศาสตร์’ ประกาศวางแนวทางจัดม็อบ 3 ข้อ ในมหาวิทยาลัย

‘ธรรมศาสตร์’ ประกาศวางแนวทางจัดม็อบ 3 ข้อ จัดชุมนุมกิจกรรมทางการเมือง ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เน้นให้สิทธิ เสรีภาพในขอบเขต ควบคู่ปลอดภัย

‘ธรรมศาสตร์’ ประกาศวางแนวทางจัดม็อบ 3 ข้อ หลังจากกลุ่มประชาชนปลดแอก ประกาศนัดรวมตัว จัดชุมนุมใหญ่ ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 19 กันยายนนี้ ล่าสุด รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศเรื่อง “แนวทางการอนุญาต จัดชุมนุมทางการเมือง ของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย” ระบุว่า

“เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับ การดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย ของนักศึกษา และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ภายใต้สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ที่จะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

‘ธรรมศาสตร์’ ประกาศวางแนวทางจัดม็อบ 3 ข้อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) วันที่ 1 กันยายน 2563 จึงเห็นควรกำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัย ในการอนุญาต จัดชุมนุมทางการเมือง ของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ ในขอบเขตของกฎหมาย และ รัฐธรรมนูญ

2. การจัดชุมนมทางการเมือง ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดย กลุ่มกิจกรรม ที่สังกัดมหาวิทยาลัย หรือ คณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือ กลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้การรับรอง ทั้งนี้ ในการใช้พื้นที่ ต้องขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในการจัดชุมนุมทางการเมือง ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเรื่อง เนื้อหา และวิธีการแสดงออก ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสม ในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแล สวัสดิภาพ และความปลอดภัย ของนักศึกษาด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

ธรรมศาสตร์ ประกาศวางแนวทางจัดม็อบ 3 ข้อ

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึงการชุมนุม ของ กลุ่มประชาชนปลดแอก ที่ประกาศจะยกระดับ และมีการชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 19 กันยายนนี้ ว่า ยังไม่เห็นว่า จะมีความรุนแรงอย่างไร ทุกอย่างมีกฎหมายดูแลอยู่แล้ว และเชื่อว่า หลายคนไม่อยากให้เกิดความรุนแรง

ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างสงบเรียบร้อย อยู่ในกรอบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่ ซึ่งรัฐบาลเอง ไม่ได้เตรียมเตรียมทางออกอะไรไว้ ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์”นายกรัฐมนตรี กล่าว

ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุม ตั้งเป้าว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมนั้น ต้องดูตามความเหมาะสม ว่าควรหรือไม่ คนไทยมี 67 ล้านคน และคนเหล่านี้เป็นใครบ้าง แม้หลายคนออกมาปฏิเสธ ว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่ทุกอย่างต้องว่า ไปตามหลักฐานที่ปรากฏ

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะต้องมีการตรวจสอบต่อ ที่พูดไม่ได้ต้องการข่มขู่ใคร และยืนยันว่า รัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย เพราะที่ผ่านมา ได้รับฟังความคิดเห็น จากนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อต้องการเดินหน้า แต่ในเมื่ออีกฝ่าย ต้องการให้ประเทศหยุดอยู่กับที่ แล้วจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร

“วันที่ 19 กันยายนนี้ที่หลายฝ่ายกังวลว่า จะเกิดความรุนแรงขึ้นนั้น ต้องทำให้ยุติให้ได้ และดูว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง เพราะผมพูดมาตลอดว่า อย่าทำให้บ้านเมืองเสียหาย ซึ่งต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วย เพราะหากฟังความคิดเห็นด้านเดียว ก็จะกดดันรัฐบาลอยู่แบบนี้ ดังนั้น ขอว่าควรรับฟังทั้งสองฝ่าย เพื่อหาความสมดุล และ ประเทศชาติก็จะปลอดภัย” นายกรัฐมนตรี กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT