ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ค่าตอบแทน ‘อสม.’ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชี 21 กันยายนนี้

ค่าตอบแทน อสม. รอรับได้เลย 3,500 บาท สธ. สั่งโอนเข้าบัญชีวันที่  21 กันยายน  พร้อมเร่งบรรจุ ข้าราชการรุ่นโควิด ให้เสร็จ ภายในเดือนกันยายนนี้

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง กรณี ค่าตอบแทน อสม. แล้ว โดยจะเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน 2563 รวมเป็นเงิน 3,500 บาท และจะส่งเข้าบัญชีของ อสม. ในวันที่ 21 กันยายนนี้ หากสถานการณ์เกิดขึ้นอีก รัฐบาลก็จะดูแลต่อเนื่อง

ค่าตอบแทน อสม.

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลเห็นความสำคัญของ อสม.ในการดำเนินการต้านภัยโควิด 19 ที่เป็นด่านหน้า ออกเคาะประตูบ้านเฝ้าระวัง ดูแล สอดส่อง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน จึงอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว

ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563

ขณะเดียวกัน ได้มอบนโยบายเรื่อง การบรรจุข้าราชการใหม่จำนวน 45,684 อัตรา จะต้องบรรจุเสร็จสิ้นภายใน เดือนกันยายนนี้ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากที่มีข่าวอ้างว่า ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้ ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อ หากพบให้ดำเนินการถึงที่สุด ไม่มีการละเว้นโทษ

อนุทิน ชาญวีรกูล

นายอนุทิน ยังได้มอบนโยบาย การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 เรื่องสำคัญคือ

  • การดำเนินการให้ประเทศไทย เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกได้รับวัคซีนที่ต่างประเทศผลิตได้ และการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ
  • การขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ ให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว เพื่อลดความแออัดโรงพยาบาล และสร้างเสริมระบบสุขภาพคนไทย
  • การสร้างระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความคุ้มค่า หากมีการทุจริต จะดำเนินการอย่างถึงที่สุด เช่นเดียวกับกรณี คลินิกชุมชนอบอุ่น
แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล

“ล่าสุด สปสช.ได้ยกเลิกสัญญาคลินิก ที่พบการทุจริต พร้อมจัดหาหน่วยบริการรองรับ รับสมัครคลินิกชุมชนอบอุ่นเพิ่ม และ เรื่องสุดท้าย คือ การคุ้มครองประชาชนจากสารเคมี และสินค้าที่ทำลายสุขภาพ”แพทย์หญิงพรรณประภา กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีบทบาท ในการร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยดำเนินการ 2 เรื่อง คือ การขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมฟ้าทะลายโจร เพื่อผลิตยาสมุนไพร และ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม่ โดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เมืองสมุนไพร 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ก่อนหน้านี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้สั่งการให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มีกระแสข่าวในโซเชียลว่า มีกระบวนการเรียกรับเงินหลายแสนบาท เพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด โดยอ้างว่าเป็นโควตาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสาธิตย้ำว่า ขออย่าหลงเชื่อว่า จะมีการช่วยให้บรรจุข้าราชการได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ บุคคลภายนอก เนื่องจากการบรรจุ ข้าราชการรุ่นโควิด กว่า 4.5 หมื่นตำแหน่ง ดำเนินการตามกฎหมาย และมติ ครม.อย่างโปร่งใส ดำเนินการ ภายใต้คณะกรรมการ อกพ.กระทรวง มีการพิจารณาตามระเบียบ และขั้นตอน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT