Politics

คนร.แจงแก้ปัญหา 6 รัฐวิสาหกิจ‘คืบหน้า’ เคาะแผนควบรวม‘ทีโอที-บมจ.กสท’ พ.ย.นี้

คนร. เผยความคืบหน้าแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง  “ดีอี”เสนอรวมกิจการ “ทีโอที-กสท โทรคมนาคม” สรุปแผน พ.ย.นี้ เสนอ ครม.  เร่งการบินไทย เดินหน้าสู่ National Premium Airline  ให้ ขสมก. จัดหารถเมล์ 3,183 คัน

วันนี้ (12 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง

ประภาศ คงเอียด
ประภาศ คงเอียด

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  กล่าวว่าการประชุม คนร. วันนี้ได้พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง 6 แห่ง ซึ่งภาพรวมรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานดีขึ้น โดย คนร.ได้ให้นโยบาย ดังนี้

คนร. รับทราบข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี ในการควบรวมกิจการของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ (บมจ.กสท) และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม โดยให้กระทรวงดีอี, ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ทำรายละเอียดในการควบรวมกิจการให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

พร้อมกันนี้ คนร. ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้เป็น National Premium Airline ได้ตามเป้าหมาย และมีผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมทั้งให้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพื่อสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้านการขนส่งทางอากาศยานในภูมิภาคและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

ด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) คนร. ให้ ขสมก. เร่งจัดหารถโดยสาร 3,183 คัน โดยด่วน เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยพิจารณาประเภทเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และให้ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดเส้นทางการเดินรถให้สะดวกกับประชาชนและศึกษาราคาค่าบริการมาตรฐานสำหรับขนส่งมวลชนแต่ละประเภท (Mobility Unit Price) ในราคาค่าบริการที่มีความเป็นธรรม

นอกจากนี้ คนร. รับทราบการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในเรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางที่สำคัญได้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ให้ รฟท. เร่งดำเนินการต่าง ๆ เช่น บริหารจัดการทรัพย์สินของ รฟท. และการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการต่อไป

ทางด้านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้แล้ว และจะทยอยเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ซึ่ง ธอท. มีผลประกอบการในช่วง 8 เดือน กำไรสุทธิ 811 ล้านบาท  โดยให้ ธอท. เร่งดำเนินการฟื้นฟูกิจการให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งขยายฐานลูกค้ามุสลิมให้เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและการนำเทคโนโลยี มายกระดับการดำเนินงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารในปัจจุบัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight