ดูหนังออนไลน์
Sme

คลอดแล้ว ‘มาตรฐานหน้ากากผ้า’ หนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน รับนิว นอร์มอล

มาตรฐานหน้ากากผ้า  สมอ. ขานรับนิวนอร์มอล ชวนผู้ผลิตชุมชน ยื่นขอการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหน้ากากผ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำมาตรฐานที่สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ หรือ นิวนอร์มอล อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด สมอ. ได้จัดทำ มาตรฐานหน้ากากผ้า เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

มาตรฐานหน้ากากผ้า

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการจัดทำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมอบหมายให้ สมอ. จัดทำมาตรฐานที่สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ หรือ นิวนอร์มอล อย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ สมอ. ได้ประกาศใช้มาตรฐาน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และมีผู้ผลิตชุมชน 2 รายแรกของไทย ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานดังกล่าวจาก สมอ. ได้แก่ ดีดีดี แอลกอฮอล์เจล ของนางสาวเรณู แก้วตา ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดลำพูน และ นางสาววรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์ ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดชุมพร ได้รับการรับรองเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับมาตรฐานหน้ากากผ้า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สมอ. ได้ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหน้ากากผ้า มผช. 1555/2563 เพื่อให้ผู้ผลิตชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

“แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย แต่ประชาชนก็ยังต้องป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จึงขอฝากถึงประชาชนให้ใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว” นายสุริยะ กล่าว

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหน้ากากผ้า ครอบคลุมหน้ากากผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอและผ้าทัก ที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ (เส้นใยสังเคราะห์) หรือเส้นใยผสม สำหรับสวมใส่ เพื่อปิดจมูกและปาก ชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย จากการพูด ไอหรือจาม

หน้ากากผ้าที่ได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จะต้องมีคุณลักษณะทั่วไป อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด มีรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีข้อบกพร่อง เช่น รอยขาด รอยแยก รู ด้ายขาด และไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ สายคล้องต้องยึดแน่นกับตัวหน้ากาก ไม่หลุดออกได้โดยง่าย ต้องไม่บาดหรือทำให้ใบหูเจ็บ

ขณะเดียวกัน การเย็บต้องเรียบร้อย ฝีเข็มสม่ำเสมอ ระยะห่างไม่น้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนด การใช้งานต้องสามารถคลุมได้ทั้งจมูกและปาก นอกจากนี้ ยังต้องมีการทดสอบปริมาณสารฟอร์แมลดีไฮด์ สารเคมีในสีย้อม ความคงทนของสีต่อการซัก การสะท้อนน้ำ และการผ่านได้ของอากาศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า หน้ากากผ้าที่ใช้จะมีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ ชุมชน สามารถศึกษารายละเอียดของมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th และยื่นขอรับการรับรองได้ที่กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3345-46 หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ผลิตชุมชน เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ต้องการยกระดับผู้ผลิตชุมชน ให้สามารถทำสินค้าได้มาตรฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน และพร้อมที่จะยกระดับตนเอง สู่มาตรฐานระดับสากล

ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้วกว่า 1,500 มาตรฐาน และได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิตชุมชนตามมาตรฐานดังกล่าวกว่า 13,000 ราย

พร้อมกันนี้ สมอ. มีแผนจัดทำมาตรฐานใหม่ และทบทวนมาตรฐานเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 15 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานสมุนไพรทอด น้ำต้มยำ ครีมเนื้อทุเรียน ทุเรียนอัดขึ้นรูป ขนมปังกรอบ เนื้อปลาร้าผัดแห้ง มะพร้าวข้นหวาน เป็นต้น

“จึงขอฝากถึงประชาชนให้อุดหนุนสินค้าไทยที่มีตราสัญลักษณ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. เพื่อส่งเสริมสินค้าไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตลอดจนกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอีกด้วย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT