General

‘ชลบุรี’ เดินหน้า ‘โครงการบัณฑิตอาสา’ พัฒนาท้องถิ่นคู่ EEC

ชลบุรีได้บัณฑิตอาสาตัวจริงครบ 11 อำเภอ เดินหน้าโครงการบัณฑิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนา EEC

นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการบัณฑิตอาสาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนั้น ขณะนี้คณะกรรมการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการคัดเลือกบัณฑิตจบใหม่ที่มาสมัคร เพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตอาสาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในขณะนี้ ได้บัณฑิตอาสาตัวจริงจากทั้ง 11 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี เกาะจันทร์ เกาะสีชัง บ่อทอง บางละมุง บ้านบึง พนัสนิคม พานทอง ศรีราชา สัตหีบ และหนองใหญ่ อำเภอละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน ที่พร้อมเข้าอบรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และลงพื้นที่ ใช้ความสามารถพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาฐานราก ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

​สำหรับโครงการบัณฑิตอาสา เป็นโครงการนำร่อง จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. มหาวิทยาลัยบูรพา และกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศ ในการพัฒนาชุมชน

โดยเริ่มต้นในพื้นที่ EEC ให้บัณฑิตที่ว่างงาน และอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สำรวจผลกระทบของชุมชนจากการพัฒนาพื้นที่ EEC และเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการวางแผนพัฒนาชุมชน ยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC ควบคู่ไปกับการเติบโตของพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team