Digital Economy

ยกระดับ ‘เกษตรกรยุคใหม่’ ฝึกบินโดรน พัฒนาสู่ ‘เกษตรกร 4.0’

เกษตรกรยุคใหม่ ฝึกบินโดรน แรงงานเร่งผลักดัน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาการทำงาน แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน พร้อมยกระดับสู่ เกษตรกร 4.0

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี มีบทบาทต่อการดำรงชีวิต ในยุคปัจจุบัน ไม่เว้นแม้กระทั่งภาคการเกษตร ที่ เกษตรกรยุคใหม่ มีการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาใช้ ในการทำการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ

เกษตรกรยุคใหม่

ทั้งนี้ การนำ โดรน มาใช้ในภาคการเกษตร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถใช้เวลา และทรัพยากรลดลง เช่น การหว่านปุ๋ย การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช การรดน้ำ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรรูปแบบใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สำหรับในต่างประเทศ มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างแพร่หลาย แต่ในประเทศไทย ยังรู้จักในวงแคบ ดังนั้น กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด จัดหลักสูตร การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ขึ้น

การฝึกอบรมดังกล่าว จะทำให้เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจ การใช้ โดรน เพื่อการเกษตรมากขึ้น ช่วยให้ภาคการเกษตร สามารถทำงานได้เร็วขึ้น แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คาดหวังว่า จะได้เห็นการใช้โครนเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาทักษะฝีมือจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพใหม่ได้

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

“รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง” นางนฤมล กล่าว

ด้านนายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร จัดทำขึ้นเพื่ออบรมฝีมือแรงงาน ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่อยู่ในภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ สามารถประกอบอาชีพ ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ให้บริการเกษตรกร และสนับสนุนภาคการเกษตร โดยจากแผนการฝึกเดิมนำร่องฝึกอบรม 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในหลายพื้นที่ จึงขยายการฝึกไปยัง จังหวัดระยอง และพิษณุโลก แล้ว

ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด กล่าวเสริมว่า หลักสูตรที่ดำเนินการฝึกนั้น เป็นการตรียมความพร้อมทั้งความรู้ และทักษะ การเป็นนักบินโดรนเพื่อการเกษตร ก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย ส่วนประกอบของโดรน การเปลี่ยนชิ้นส่วน การขนย้าย การใช้เครื่องบังคับ

นอกจากนี้ ยังมีการผสมสารที่ใช้ในการพ่น การปฏิบัติระบบการบินแบบอัตโนมัติ การบำรุงรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง

การฝึกอบรมในครั้งนี้ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี คัดเลือกผู้สมัครที่มีความสนใจ และตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เข้าอบรม รวม 20 คน และจะมีการฝึกที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 จังหวัดระยองและพิษณุโลก จะดำเนินการฝึกในเดือนกันยายน 2563 นี้เช่นกัน

การใช้ โดรน เพื่อการเกษตร จะช่วยเกษตรกร สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโดยตรง กับสารเคมี ที่เป็นอันตราย มีความปลอดภัยต่อชีวิตมากขึ้น ช่วยยกระดับเกษตรกรไทย สู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่

ปัจจุบัน มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการทำการเกษตรแนวใหม่ และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น การใช้ โดรน เพื่อการเกษตร จึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อเกษตรกรไทย เพื่อก้าวสู่เกษตรกร 4.0 ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT