ดูหนังออนไลน์
General

เช็คเลย! สาย ‘รถเมล์’ ไปสถานีขนส่งและสนามบิน เตรียมแพ็กกระเป๋าเที่ยวหยุดยาว

เช็คเลย! สาย “รถเมล์” วิ่งไป สถานีขนส่ง และ สนามบิน เตรียมแพ็กกระเป๋าเที่ยววันหยุดยาว 4-7 ก.ย. 63

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) เพื่อเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก

รถเมล์ สถานีขนส่ง สนามบิน

ขสมก.จึงได้เตรียมความพร้อมจัด รถเมล์ เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนในเส้นทางปกติ รวมถึงไป สถานีขนส่ง และ สนามบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.เส้นทางปกติ  จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,928 คัน  จำนวน 23,199 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ จำนวน 129 เส้นทาง  ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563

2.จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน  4  สถานี รวม  36  เส้นทาง ได้แก่

  • สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16,  49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536
  • สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
  • สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511
  • สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง  ได้แก่  สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75  และ 501

3.จัดเดิน รถเมล์ เชื่อมสนามบิน (AIRPORT  BUS) เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 5 เส้นทาง  ได้แก่

  • สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า  BTS จตุจักร  เฉลี่ยวันละ 20 คัน
  • สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เฉลี่ยวันละ 15 คัน
  • สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี  เฉลี่ยวันละ 10 คัน
  • สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง  เฉลี่ยวันละ 10 คัน
  • สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง  เฉลี่ยวันละ 8 คัน

ในมาตรการความปลอดภัยนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการ รถเมล์

และเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ บนรถเมล์ เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. ทุกประเภท ควรลงทะเบียนบัตร ที่นี่ เพื่อให้บัตรดังกล่าว สามารถเช็คอิน – เช็คเอาท์โดยอัตโนมัติ เมื่อนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เครื่อง EDC เพื่อชำระค่าโดยสาร

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถนั่งได้ทุกเบาะที่นั่งและอนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืนได้ไม่เกินคันละ 20 คน โดยจะต้องยืนห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการ รถเมล์ คันถัดไป ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ขสมก. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ได้แก่  ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่ ขสมก. ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 – 8  ตั้งแต่วันที่  4 – 7 กันยายน 2563 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE