Economics

เที่ยวสะดวก! เสร็จแล้วถนน 4 เลนเชื่อม ‘นครนายก-ฉะเชิงเทรา’ (คลิป)

“ทางหลวงชนบท” ขยายถนน 4 เลน 32 กม. เชื่อม “นครนายก-ฉะเชิงเทรา” เสร็จสมบูรณ์ เที่ยวสะดวก สนับสนุนโลจิสติกส์ EEC

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการขยายถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายกถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม 32.975 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านบางน้ำเปรี้ยว

โครงการดังกล่าวสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ช่วยพัฒนาระบบขนส่งสินค้าจากจังหวัดรอบนอกซึ่งเป็นแหล่งผลิตไปสู่ตลาดและผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งเสริมการขนส่งทางอากาศ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือแหลมฉบังผ่านทางหลวงระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

ถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านบางน้ำเปรี้ยว

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายกถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนสัญจรได้แล้ว

โดยขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามทางรถไฟ กม.ที่ 18+285, สะพานข้ามคลอง 20 กม.ที่ 25+350 และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 33+050 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 2,116.695 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE