ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

‘อนุชา’ กระตุ้นคนไทยใช้ ‘ภาษาไทย’ ให้ถูกต้อง

“อนุชา” กระตุ้นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาหลักประจำชาติ

วันนี้ (3 ก.ย.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นายอนุชา  ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีหน้าที่หลักในการอนุรักษ์ภาษาไทย ขณะเดียวกันก็ได้รับมอบหมายให้สร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาหลักประจำชาติ ตลอดจนส่งเสริม ทำนุ บำรุง ให้ภาษาไทยอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงมีความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทยร่วมกันของคนในชาติ โดยปลูกฝังตั้งแต่ในระดับเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจหลักของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในการจัดอบรมศึกษา และพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาถิ่น และการอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

หัวข้อหลักของงาน คือ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ภายในงานประกอบด้วย การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ชนะการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญา ท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team