ดูหนังออนไลน์
Politics

2 สส.พปชร. ‘เพชรบูรณ์ -ฉะเชิงเทรา’ จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างถนนลดอุบัติเหตุ

“ส.ส.วันเพ็ญ” เพชรบูรณ์  และ “ส.ส.อรรถกร” แบบบัญชีรายชื่อ พปชร. ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างถนนและปรับปรุงถนนสายหลัก แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน และลดอุบัติเหตุในพื้นที่เพชรบูรณ์ และฉะเชิงเทรา

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนของตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังศาล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรไปมาและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

นางวันเพ็ญ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมี 2 โครงการ คือเส้นทางก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตรยาว 990 เมตรจากหมู่ 5 ตำบลวังแซ่กลอยไป หมู่ 6 ตำบลกุดพันสะเดา ตำบลวังศาล อีกเส้นทางคือคอนกรีตกว้าง 6 เมตรยาว 1,430 เมตร จากหมู่ 7 บ้านโคกหนองแสงไปที่หมู่ 8 ตำบลบ้านวังแดงเหนือ ปัจจุบันในตำบลวังศาลไม่มีนายกฯ อบต. มีเพียงปลัดรักษาการอยู่  ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ ขณะเดียวกันความเดือดร้อนของประชาชน ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมาเกือบ 10 ปีแล้ว จึงหาหรือผ่านไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเรื่องนี้

ด้านนายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เช่นกันโดยระบุถึงความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเส้นหลักบริเวณคลอง 18 คลอง 19 และคลอง 20 ตำบลหมอนทอง ตำบลสิงโตทอง ตำบลดอนเกาะกา  เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรเดินทางเป็นประจำ ทั้งนี้ขอบคุณกรมทางหลวงชนบทที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

นายอรรถกร กล่าวว่ายังมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย เพราะถนนมีรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และที่กลับรถต้องใช้ระยะเวลาไกล จึงเกิดการวิ่งย้อนเลนบ่อยครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุ อีกประเด็นในทางจุดกลับรถในจุดต่างๆ ตามไหล่ทางมีรถจอด ทำให้รถที่จะกลับรถมีพื้นที่ไม่เพียงพอและเกิดอุบัติเหตุประกอบกับรถที่วิ่งทางตรงวิ่งด้วยความเร็ว

ดังนั้นขอไปยังทางหลวงชนบท ฉะเชิงเทรา เปิดช่องกลับรถเพิ่มหนึ่งช่องในช่วงระหว่างถนนคลอง 20 และขอป้ายห้ามจอดในบริเวณไหล่ทางที่กลับรถ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight