Digital Economy

จ่อยกร่างมาตรฐาน จานรับสัญญาณดาวเทียม แก้ปัญหา 5G กวนจานดำ

หมอประวิทย์ ชงบอร์ด กสทช. ยกร่างมาตรฐานจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-Band คลื่น 3500 MHz ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งแก้ 5G กวนจานดำ

นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยี เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. จัดทำร่างมาตรฐานจานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากปัญหาการรบกวนกันของคลื่นความถี่ 5G

ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันยอมรับว่าการติดตั้งเสาสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G บนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ่งส่งด้วยความแรงกว่าสัญญาณดาวเทียมนับพันเท่า ไปรบกวนจานดำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงจำเป็นที่จะต้องออกประกาศฯ มาตรฐานสัญญาณจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น จะกำหนดมาตรฐานสัญญาณระบบ C-Band บนคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ต่อไป

สำหรับการสนับสนุนเงินเยียวยา การเปลี่ยนหัวรับสัญญาณดาวเทียม หรือ LNB ขณะนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป ว่าจะเป็นสำนักงาน กสทช. หรือใครที่จะต้องรับผิดชอบ เรื่องนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยน LNB ของจาดาวเทียมมากเพื่อประโยชน์ คือ 1. การแก้ปัญหาการรบกวนกับคลื่น 5G 2600 MHz และ 2. การปลดล็อคการจัดสรรคลื่น 3500 MHz กับการลงทุนเพียงครั้งเดียว

ขณะที่การกำหนดมาตรฐานจานรับสัญญาณดาวเทียม ยังช่วยแก้ปัญหาในอนาคต ที่จะนำคลื่น 3500 MHz มาประมูล เพราะขณะนี้คลื่น 2600 MHz มีปัญหาที่สถานีฐาน 5G ไปรบกวนการส่งสัญญาณทีวีดาวเทียมจานดำ C-band ทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีได้เลย ซึ่งเป็นปัญหาในวงกว้าง

ดังนั้น หากมีการติดตั้งเสาสัญญาณ 5G เป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก จนไม่สามารถรับชมทีวีผ่านดาวเทียมได้เลย เนื่องจากในแถบเอเชีย มีประเทศไทย และอินโดนีเซีย ที่มีการรับชมทีวีผ่านดาวเทียมมากที่สุด

่อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team