Business

สั่ง การยางฯ เร่งเครื่องปั้นไทย ขึ้นแท่น ศูนย์กลางถุงมือยาง ของโลก

ศูนย์กลางถุงมือยาง ของโลก “เฉลิมชัย” สั่ง กยท. ผนึกความร่วมมือ พาณิชย์ ชูโมเดล “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” ชิงตลาดถุงมือยาง 4 หมื่นล้านชิ้น

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางถุงมือยาง ของโลก โดยใช้โมเดล “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด”

ศูนย์กลางถุงมือยาง

ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมาย รุกตลาดถุงมือยางระดับโลก ที่คาดการณ์ ภาวะตลาดในปี 2563 ว่า จะมีความต้องการใช้กว่า 3.6 แสนล้านชิ้น มูลค่าไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน ตัวเลขการส่งออกถุงมือยางของไทย เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีอัตราการเติบโต อยู่ที่ 8–15%

ดังนั้น จึงเป็นข้อได้เปรียบ และโอกาสที่ดี ของชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมถุงมือยางของไทย ทั้งตลาดเดิม และการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ ผู้ใช้ถุงมือยางรายใหม่ ที่มีความต้องการใช้ถุงมือยาง เพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในการใช้น้ำยางพาราของไทย ซึ่งถือเป็นเบอร์หนึ่งของโลก ในการส่งออกน้ำยาง เป็นวัตถุดิบในการผลิต ถุงมือยางพาราแท้ 100 %

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 กันยายนนี้ คณะกรรมการติดตาม และเสนอมาตรการ แก้ไขปัญหาราคายาง และรักษาเสถียรภาพราคายาง จะมีการประชุมครั้งที่ 5/2563 ซึ่งตนในฐานะประธาน จะมอบนโยบายให้ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (ศูนย์AIC: Agritech and InnovationCenter) สนับสนุน กยท. ในการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ

“จะมอบหมายให้ ศูนย์ AIC นำการวิจัยและพัฒนา มาสนับสนุน กยท. เพื่อยกระดับรายได้ชาวสวนยาง สร้างเสถียรภาพราคายาง และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างยั่งยืน”นายอลงกรณ์ กล่าว

ด้าน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มของอุตสาหกรรมแปรรูปยางของไทย เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะถุงมือยาง ทั้งนี้ กยท. ได้ออกมาตรการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 25,000 ล้านบาท เพื่อให้กับผู้ประกอบกิจการยาง ขั้นปลายน้ำ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ ในการขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต

ทั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริม ให้ อุตสาหกรรมยาง ของประเทศไทย มีความเข้มแข็ง ในการเป็นผู้นำการผลิต และการส่งออก ยางและผลิตภัณฑ์ยางของโลก โดยการผลักดันให้ ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลก ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะที่ กยท. ได้ร่วมมือ และบูรณาการ กับหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนา อุตสาหกรรมยาง ทั้งระบบอย่างยั่งยืน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เร่งส่งเสริมการลงทุนในกิจการยางพารา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยาง และ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

ศูนย์กลางถุงมือยาง

ด้านการลงทุน และด้านการบริการผ่านมาตรการต่าง ๆ ทาง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือผลักดันเรื่อง การตลาด การลงทุน และ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ยางของไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทย ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อถุงมือยาง

นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) กรมวิทยาศาสตร์บริการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้ประกอบการถุงมือยาง เรื่องงานวิจัย พัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ถุงมือยาง การลดปริมาณโปรตีน ในถุงมือยางธรรมชาติ ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้คืบหน้าเป็นรูปธรรม ทำให้เชื่อได้ว่า ถุงมือยาง องประเทศไทย มีความปลอดภัย และสามารถส่งออกไปทั่วโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT