General

‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่บางกะปิ เร่งฟื้นฟู ‘คลองแสนแสบ’ พัฒนาคุณภาพชีวิต

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่บางกะปิ เร่งฟื้นฟูคลองแสนแสบ น้ำใส ไร้ขยะ เน้นบูรณาการพัฒนาเป็นต้นแบบ ดึงประชาชน ชุมชนริมคลอง จิตอาสา มีส่วนร่วม สร้างคุณภาพชีวิต  

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ  ลงพื้นที่คลองแสนแสบ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบความคืบหน้า แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคลองแสนแสบ อยู่ในความดูแล ของกรมธนารักษ์ มีความยาวตลอดสาย 72 กิโลเมตร ลำน้ำเริ่มต้นจากคลองมหานาคไปสุดเขตกรุงเทพฯ เชื่อมกับคลองบางขวาก และไหลลงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความยาว 45.5 กิโลเมตร กว้าง 20 – 30 เมตร

ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีแนวโน้มของชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คลองแสนแสบ กลายเป็นแหล่งรับน้ำทิ้งจากบ้านเรือน ชุมชน และสถานประกอบการ ที่ตั้งอยู่ริมคลอง และคลองสาขา ทำให้คุณภาพน้ำมีค่าความสกปรกสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ

ที่ผ่านมา กทม.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย มาโดยตลอด ตามแผนงานระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ได้แก่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และกรมธนารักษ์ ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้ การขุดลอกตะกอน การเก็บขยะและวัชพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดระเบียบทางเดินริมฝั่งคลอง การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย ที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน โดยกำชับกรมธนารักษ์ เร่งส่งมอบการดูแลคลองแสนแสบให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำชับ กทม. กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า ให้ร่วมฟื้นฟูคลองแสนแสบ ในระยะเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ได้แก่ การขุดลอกดินเลน การควบคุมคุณภาพน้ำ การตรวจจับความเร็วเรือโดยสารขนาดเล็ก  การแก้ปัญหาการรุกล้ำริมคลอง รวมทั้งได้สั่งการให้กรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช. ) เร่งบริหารจัดการน้ำ ตามแผนงาน/โครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดแนวคลองแสนแสบ และคลองสาขา พร้อมขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งบูรณาการทำงานร่วมกัน กับภาคประชาชน จิตอาสา สร้างการรับรู้ และทำเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับคลองอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และชุมชนริมคลองแสนแสบ อย่างยั่งยืนตลอดไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight