COVID-19

โควิดวันนี้ 2 ก.ย. ไทยเจอติดเชื้อ 8 ราย รวมครอบครัวอเมริกัน 4 ชีวิต ทั้งหมดไร้อาการป่วย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย วันที่ 2 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 8 คน  ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมล่าสุดที่ 3,425 คน  ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศอยู่เท่าเดิมที่ 58 ราย ไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้วที่ 3,274 ราย โดยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล 93 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

สหรัฐอเมริกา

  • รายที่ 1 เพศชาย อายุ 15 ปี สัญชาติ อเมริกัน
  • รายที่ 2 เพศชาย อายุ 48 ปี สัญชาติ อเมริกัน
  • รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 13 ปี สัญชาติ อเมริกัน
  • รายที่ 4 เพศหญิง อายุ 49 ปี สัญชาติ อเมริกัน

ทั้งหมดเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เข้าพัก Alternative State Quarantine ในจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

  • รายที่ 5 เพศชาย อายุ 34 ปี อาชีพ รับจ้าง
  • รายที่ 6 เพศหญิง อายุ 36 ปี อาชีพ รับจ้าง

เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เข้าพัก State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ออสเตรเลีย

  • รายที่ 7 เพศชาย อายุ 27 ปี อาชีพ นักศึกษา

เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เข้าพัก State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ญี่ปุ่น

  • รายที่ 8 เพศหญิง อายุ 29 ปี

เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เข้าพัก State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI