ดูหนังออนไลน์
Business

กสิกรไทยทำ ‘THOR’ ธุรกรรมอนุพันธ์แรกในไทย

กสิกรไทยทำ “สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง” Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เป็นธุรกรรมแรกของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาตลาด ตามนโยบายแบงก์ชาติ โดย THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ที่ ธปท. เริ่มแผยแพร่ในเดือนเมษายน 2563 

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เป็นธุรกรรมแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงิน และเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาด เพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างเต็มรูปแบบในตลาดสินเชื่อ ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อการป้องกันความเสี่ยงในปี 2564

การเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นไปตามแนวนโยบายของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยการเข้าทำธุรกรรมนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทย ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ในด้านธุรกิจตลาดเงิน และตลาดทุน

จากเหตุการณ์ที่ Financial Conduct Authority (FCA) หน่วยงานกำกับดูแลอัตราดอกเบี้ย ด้านปล่อยกู้ระหว่างธนาคารชั้นนำในตลาดลอนดอน (London Interbank Offered Rate :LIBOR) ประกาศจะไม่รับรองอัตราดอกเบี้ย LIBOR หลังสิ้นปี 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น ธปท. และผู้ร่วมตลาด ได้หาแนวทางเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากจะมีการพัฒนา Fallback THBFIX เป็น อัตราดอกเบี้ย รองรับอัตราดอกเบี้ย THBFIX แล้ว ยังได้มีการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ ที่คำนวณจากธุรกรรมกู้ยืมระหว่างธนาคารในระยะข้ามคืนที่เกิดขึ้นจริง ในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน โดยมี ธปท. เป็นผู้ดูแลการคำนวณ และการเผยแพร่ ให้ได้ตามมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ

ทางด้าน นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธปท. สถาบันการเงิน และผู้ร่วมตลาดต่าง ๆ

การทำธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ร่วมตลาด ในการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปิดความเสี่ยง จากอัตราดอกเบี้ยได้

ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. ในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ของตลาดการเงินไทย

การที่ตลาดการเงินไทย เริ่มมีธุรกรรมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงเวลาไม่กี่เดือน หลังจากที่เริ่มมีการเผยแพร่ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาตลาดการเงินของไทยในอนาคต อีกทั้งยังถือเป็นความร่วมมือที่ดี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง THOR และการทำธุรกรรมใหม่ ๆ ได้ภายในเวลาอันสั้น บ่งบอกถึงความมีศักยภาพและความพร้อมที่เข้มแข็งของผู้ร่วมตลาดไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team