ดูหนังออนไลน์
Business

วันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ ‘ทางด่วน’ 5 สายเปิดวิ่งฟรี เวลาไหนบ้างเช็คเลย!

วันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ การทางพิเศษฯ เปิดวิ่งฟรี “ทางด่วน” 5 สาย เวลาไหนบ้างเช็คได้เลย!

ในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563 นี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) รวมทั้งหมด 5 เส้นทาง ดังนี้

1.ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา-ชลบุรี

2.ทางด่วนกาญจนาภิเษก บางพลี-สุขสวัสดิ์ 

ทางด่วน ฟรี

ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 วัน เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวง

สำหรับทางด่วนที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ คือ

3.ทางด่วนเฉลิมมหานคร

4.ทางด่วนศรีรัช

5.ทางด่วนอุดรรัถยา

การทางพิเศษฯ และบริษัทผู้รับสัมปทาน ตกลงยกเว้นค่าผ่านทางด่วนจำนวน 2 วัน  คือ ในวันที่ 4 กันยายน 2563 และวันที่ 7 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านได้อีกด้วย

ทางด่วน

​ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว การทางพิเศษฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจร คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง

รวมถึงผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE