ดูหนังออนไลน์
General

ลดเงินสมทบ ‘ประกันสังคม’ เหลือฝ่ายละ 2% ครม.ไฟเขียวต่อเวลา 3 เดือน

ครม.เคาะต่อเวลา ลดเงินสมทบ ประกันสังคมเหลือฝ่ายละ 2% ออกไปอีก 3 เดือน สำหรับงวดเงินเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 บรรเทาพิษโควิด

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลา ลดหย่อนการออกเงินสมทบ ของนายจ้างและผู้ประกันตน ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท

สำหรับการลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบครั้งนี้ จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.79 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงิน 1.1หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ หากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ ของผู้ประกันตน มาตรา 33 เฉลี่ยเดือนละ 1,022 บาท และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ยเดือนละ 1,008 บาท

รัชดา ธนาดิเรก

ทั้งนี้ จากกรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา กองทุนประกันสังคมได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ จากไวรัสโควิด-19 ออกมาหลายมาตรการ รวมถึงมาตราการ ลดเงินสมทบ ของนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ดังนี้

  • นายจ้าง ลดอัตราเงินสมทบจากปกติ 5% หรือสูงสุด 750 บาทต่อเดือน เหลือ 4% หรือสูงสุด 600 บาทต่อเดือน
  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือลูกจ้างพนักงานเอกชน ลดอัตราเงินสมทบจากปกติ 5% หรือสูงสุด 750 บาทต่อเดือน เหลือ 1% หรือสูงสุด 150 บาทต่อเดือน
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือผู้เคยเป็นลูกจ้างมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ลาออกจากบริษัทเอกชนแล้ว ลดอัตราเงินสมทบจากปกติ 432 บาทต่อเดือน เหลือ 86 บาทต่อเดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT