ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

เตือนหญิง! เปลี่ยนคู่นอนหลายคน เสี่ยงสูง มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก แพทย์เตือน มีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย เสี่ยงติดไวรัส สาเหตุมะเร็งปากมดลูก แนะหญิงไทย 30-60 ปี ตรวจคัดกรองฟรี

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า มะเร็งปากมดลูกถือเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ปี 2562 ประมาณการ จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ราว 5500 คน หรือ คิดเป็นอุบัติการณ์การเกิดโรค 9.3 คน ต่อประชากรแสนคน และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,200 คน

มะเร็งปากมดลูก

ทั้งนี้ มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (HPV) ที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัส HPV พบมากกว่า 130 สายพันธุ์ แต่มีประมาณ 40 สายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรอยโรค บริเวณอวัยวะเพศ และทวารหนัก

ดังนั้น การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าปกติ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ การมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง ในการเกิดโรคเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับอาการ ที่เป็นสัญญาณเตือน ของมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ มีตกขาว เลือด หรือ ของเหลวที่ผิดปกติ ออกทางช่องคลอด ประจำเดือนมามาก หรือนานกว่าปกติ ในระยะลุกลาม อาจมีอาการปวดหน่วง บริเวณท้องน้อย ปัสสาวะขัด หรือ ถ่ายอุจจาระลำบาก ขาบวม เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากสาเหตุหลัก ของมะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ดังนั้น จึงมีการพัฒนาวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ขึ้น

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) แนะนำให้วัคซีน HPV เป็นส่วนหนึ่งของ วัคซีนพื้นฐาน สำหรับประเทศ ที่มีงบประมาณเพียงพอ

สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันให้การฉีดวัคซีน HPV เป็นนโยบายประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมาย ของการฉีดวัคซีน HPV คือ เด็กผู้หญิงที่กำลังเรียนอยู่ประถมศึกษาปีที่ 5 ถือเป็นวัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จึงเหมาะสมในการได้รับวัคซีน

ปัจจุบันมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ ซึ่งโดยทั่วไป การฉีดวัคซีน สามารถการป้องกันโรคได้ 70-90% สำหรับข้อควรระวัง ในการฉีดวัคซีน ได้แก่ ไม่ควรฉีดวัคซีน ในช่วงเจ็บป่วย หรือ มีไข้สูง และเพิ่มความระมัดระวัง ในผู้ที่มีปัญหาเลือดหยุดยาก

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีน ยังไม่สามารถป้องกัน การติดเชื้อไวรัสได้ทั้งหมด ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ให้ได้มากที่สุด

ปัจจุบัน การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV test ได้รับการผลักดัน ให้เป็นนโยบายของประเทศ โดยผู้หญิงไทย อายุระหว่าง 30-60 ปี สามารถเข้ารับบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV Test ได้ที่ โรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

  • ตรวจทางนรีเวชตามกำหนด สามารถช่วยค้นพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ที่ปากมดลูก ในระยะแรกได้

 

  • โรคปากมดลูกอักเสบ มีโอกาสพัฒนาเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้ ฉะนั้น ต้องกระตือรือร้น ในการรักษาโรคปากมดลูกอักเสบ
  • ทำความคุ้นเคย และเข้าใจอาการโรคมะเร็งปากมดลูก ในระยะเริ่มแรก หากเกิดอาการเหล่านี้ ควรรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT