ดูหนังออนไลน์
COVID-19

4 ข้อควรรู้! ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด

แม้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะบรรเทาเบาบางลงไปมากแล้ว แต่ทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดมากขึ้น โดยล่าสุดวันนี้ 31 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่กว่า 25 ล้านคน

นักเดินทางจำนวนมากจึงต้องพับทริปต่างประเทศเอาไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางจริงๆ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ก็ได้เผยแพร่ 4 ข้อน่ารู้! ก่อนจะแพ็คกระเป๋า คว้าพาสปอร์ต ออกเดินทางไปต่างแดน

ขึ้นเครื่อง ไปต่างประเทศ โควิด

  • ติดตามสถานการณ์และประกาศของประเทศปลายทาง

ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมถึงศึกษาข้อมูลการเดินทางและประกาศแจ้งเตือนของประเทศที่จะเดินทางไป จากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศปลายทาง

  • ตรวจสอบมาตรการเดินทางเข้าประเทศ

ตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง เช่น ประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้

โดยตรวจสอบข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศปลายทาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจากประเทศปลายทาง

ขึ้นเครื่อง ไปต่างประเทศ โควิด

  • เตรียมเอกสารให้ครบ

ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเตรียมเพิ่มเติม เช่น เอกสารการตรวจสุขภาพ ใบตรวจโรคโควิด-19 ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

  • ทำใจ! หากถูกส่งตัวกลับ

หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ผู้โดยสารจะถูกส่งกลับและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว จะถูกกักตัวในสถานที่ของรัฐ (State Quarantine) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

4 ข้อควรรู้นี้..เป็นการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศวิถีใหม่ New Normal สำหรับโลกหลังโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team