ดูหนังออนไลน์
General

อัพเดต! จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ‘สนามบินดอนเมือง’

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา “สนามบินดอนเมือง” ได้ย้ายจุดจอด รถโดยสาร ประจำทาง (Airport Bus)  สาย A1 – A4 ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในสนามบิน

แต่ดูเหมือนผู้โดยสารหลายคนยังสับสนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ The Bangkok Insight จึงขออัพเดตบริการรถโดยสารสาธารณะภายในสนามบินดอนเมืองอีกครั้ง

สนามบินดอนเมือง รถโดยสาร

จุดจอดใหม่ Airport Bus สาย A1 – A4 มี 2 จุดดังต่อไปนี้ ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น.

  • จุดที่ 1 หน้าอาคาร Service Hall โดยอาคาร Service Hall ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ
  • จุดที่ 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 7-8

สาเหตุที่ต้องย้าย เพราะจุดจอดเดิมมีช่องจราจรเพียง 2 ช่องทาง การจอด Airport Bus ขนาดใหญ่ในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นการกีดขวางการจราจรบริเวณหน้าชานชาลา จากหน้าอาคาร 2 ไปถึงอาคารจอดรถ 7 ชั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรสะสมภายใน สนามบินดอนเมือง

เมื่อมีการย้ายจุดจอด Airport Bus ใหม่ ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรภายในสนามบิน ขณะเดียวกัน Airport Bus สาย A1-A4 เมื่อรับผู้โดยสารที่อาคาร 1 ประตู 7-8 แล้ว ก็สามารถวิ่งออกถนนวิภาวดีรังสิตได้ทันที ประหยัดเวลาในการเดินทางของผู้ใช้บริการ

เส้นทาง Airport Bus สาย A1 – A4

สาย A1 เส้นทางสนามบินดอนเมือง – จตุจักร (BTS) – หมอชิตใหม่ คิดค่าบริการราคา 30 บาท

สาย A2 เส้นทางสนามบินดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คิดค่าบริการราคา 30 บาท

สาย A3 เส้นทางสนามบินดอนเมือง – ประตูน้ำ – ราชประสงค์ – สวนลุมพินี คิดค่าบริการราคา 50 บาท

สาย A4 เส้นทางสนามบินดอนเมือง – ยมราช – ข้าวสาร – สนามหลวง คิดค่าบริการราคา 50 บาท

 

รถโดยสารสาธารณะอื่นๆ

นอกจาก Airport Bus แล้ว สนามบินดอนเมือง ยังมีบริการ รถโดยสาร สาธารณะไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงเชื่อมกับ สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนี้

รถตู้สาย 555 เส้นทาง สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุวรรณภูมิ คิดค่าบริการราคา 60 บาท ให้บริการตั้งแต่ 04.30 น. – 09.30 น. และ 13.00 – 18.30 น.

รถ Shuttle Bus (เฉพาะผู้โดยสารไปต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องแสดง Boarding Pass ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง) ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น.

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังอาคารต่างๆ ภายในสนามบิน สนามบินดอนเมืองยังมี รถเวียน ให้บริการฟรีทุกๆ 15 นาที โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. มีจุดจอดให้บริการ คือ

  1. หน้าอาคารสำนักงาน สนามบินดอนเมือง ชั้น 1
  2. หน้าอาคาร Service Hall ชั้น 1 ช่องชานชาลาที่ 1
  3. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1
  4. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2
  5. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเก่า อาคาร 3
  6. อาคารคลังสินค้า
  7. ป้ายรถโดยสารสาธารณะ ริมถนนวิภาวดี

นอกจากนี้ สนามบินดอนเมืองยังมีบริการ รถเช่าแบบขับเอง โดยมีจุดเคาน์เตอร์ให้บริการที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตู 1 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 ประตู 9 -12 รวมทั้งยังมีจุดเคาน์เตอร์ให้บริการ แท็กซี่ ที่อาคารจอดรถ 7 ชั้น บริเวณชั้น 1 เพื่อรองรับผู้ใช้บริการสนามบินอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จุดจอดและตารางเวลาเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ สนามบินดอนเมือง โทรศัพท์ 0 2535 1247 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team