ดูหนังออนไลน์
General

ทบ.เปิดค่ายรับทหารใหม่ 1-3 ก.ย. – Open House ให้ญาติชมหน่วยฝึก

กองทัพบกเปิดค่ายรับทหารใหม่ 1-3 ก.ย.นี้ ให้ญาติเยี่ยมชมหน่วยฝึก พร้อมดูแลทุกด้าน สอดคล้องกับ COVID-19

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. กองทัพบกจะดำเนินการรับทหารใหม่ผลัด 1/63 เข้ามาประจำการในหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยนโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือการฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้านโควิด-19  โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน

สำหรับทหารใหม่ขอให้ไปรายงานตัวตามวันเวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางจังหวัด จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเดินทางไปยังมณฑลทหารบก และเข้าประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยทางราชการจะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ณ สถานที่รายงานตัว พร้อมกับจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ร่วมเดินทางไปส่งทหารใหม่ถึงหน่วยฝึกในค่ายทหารด้วย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่าปีนี้กองทัพบกจะมีการจัดกิจกรรมเปิดค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่ “Open House” ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่, รับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดโครงการลบรอยสักทหารกองประจำการและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับผู้ที่มีรอยสักเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้ารับราชการ

พ.อ. หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหาร ในปีนี้กองทัพบกได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์  แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย

โดยการฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบกได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ เริ่มจากการคัดกรองตั้งแต่แรกที่มารายงานตัว มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำในคู่มือทหารต้านภัย COVID-19 ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight