ดูหนังออนไลน์
Business

‘กรมธนารักษ์’ เผยมีที่ดินพัฒนากว่า 12 ล้านไร่ จัดสรรให้เช่าราคาถูก แก้ปัญหาบุกรุก

กรมธนารักษ์ เดินหน้าโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เหลือที่ดินยังไม่ใช้ประโยชน์มากกว่า 12 ล้านไร่ เตรียมจัดสรรให้เช่าราคาถูก ให้สิทธิ์แก้ปัญหาบุกรุก

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้ (28 สิงหาคม 2563) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้มอบสัญญาเช่าที่ดิน ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยได้นำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.252 มาจัดสรรให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จำนวน 1,100 ราย

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นผู้เช่าที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้กำชับ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหา เรื่องที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันกรมธนารักษ์ มีที่ดินที่ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานราชการ และพื้นที่ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์มากกว่า 12 ล้านไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจ และจัดสรร ให้กับประชาชนเช่าราคาถูก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งที่เป็นส่วนของที่ดินทำกิน ในรูปของที่ดินเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย ตลอดจน ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ อีกทั้งยังสามารถตกทอดถึงลูกหลานในอนาคต

จนถึงปัจจุบัน กรมธนารักษ์ได้ทำการสำรวจที่ดินไปแล้วกว่า 6 โครงการ และจัดสรรที่ดิน เพื่อให้ประชาชนเข้าถือครอง ในรูปแบบของสัญญาเช่าราคาถูกแล้ว กว่า 10,000 แปลง ซึ่งจะได้ดำเนินการมอบเอกสารสิทธิดังกล่าวในลำดับต่อไป

สำหรับอัตราค่าเช่า ที่ดินราชพัสดุ แบ่งเป็นอัตราค่าเช่า เพื่อประกอบการเกษตร โดยผู้ป่วยจะคิดค่าเช่าไร่ละ 100 บาทต่อปี ทายาทผู้ป่วย คิดค่าเช่าไร่ละ 200 บาทต่อปี สำหรับบุคคลอื่น ค่าเช่าไร่ละ 200 บาทต่อปี

ส่วนอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ป่วยคิดอัตรา ตารางวา (ตร.ว.) ละ 0.13 บาทต่อเดือน สำหรับทายาท คิดอัตราตารางวา (ตร.ว.) ละ 0.25 บาทต่อเดือน สำหรับบุคคลอื่น คิดอัตราตารางวา (ตร.ว.) ละ 0.50 บาทต่อเดือน

เมื่อประชาชนได้รับมอบสัญญาเช่าแล้ว สามารถใช้สิทธิการเช่า ไปใช้ประกอบในการขอสินเชื่อ หรือเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่เป็นสถาบันการเงิน ที่ร่วมกับภาครัฐภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพ หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่อไปได้

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายยกเว้นการเก็บค่าเช่าอีก 1 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด -19

นายสันติ กล่าวว่า กรมธนารักษ์มีเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ จากกรณีดังกล่าว ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อรองรับสิทธิให้แก่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 73,427 ราย เนื้อที่ประมาณ 1.051 ล้านไร่

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องมือในการรังวัดพื้นที่ และการตรวจสอบสิทธิ์ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันสามารถพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินต่อแปลงให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 เดือน จากเดิมใช้เวลา 1-2 ปี

สำหรับวันนี้ การมอบที่ดินแปลงหมายเลข ขก.252 เป็นที่ดินได้รับการส่งมอบคืนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เคยใช้เป็นนิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ได้มีการยกเลิกเป็นสถานบำบัด และรักษาโรคดังกล่าวแล้ว จึงเป็นที่รกร้างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

กรมธนารักษ์จึงได้เข้าไปจัดสรรที่ดิน เพื่อให้เกิดมูลค่า และสร้างประโยชน์ ให้กับประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำกินเป็นของตนเอง ซึ่งผู้ป่วยที่เคยอยู่ในนิคมดังกล่าว และมีทายาท จะสามารถได้รับสิทธิในการเช่าพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ทำกินด้านการเกษตร โดยจะได้รับอัตราค่าเช่าตามระเงื่อนไงของ กรมธนารักษ์ อีกด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 11 กันยายนนี้ จะจัดพิธีมอบมอบเอกสารสิทธิที่ราชพัสดุ ให้กับชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ อีกประมาณ 2,000 ราย ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่สอง ที่จัดพิธีมอบให้กับชาวบ้าน เพราะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในการทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT