ดูหนังออนไลน์
Economics

คลังแจงเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องได้ใบประเมินจากเขตเท่านั้น!

“โฆษกกระทรวงการคลัง” ยืนยัน หากไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเขต ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีการเรียกเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปีภาษี 2563 กรณีประชาชนจะถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากไม่มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2563

โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การเรียกเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การส่งใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในกรณีที่ตรวจสอบใบประเมินดังกล่าวแล้วพบว่า ถูกต้อง ผู้เสียภาษีค่อยไปชำระภาษี ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่น กรุงเทพมหานคร สามารถชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน QR code ของระบบ Online Banking ในท้ายใบประเมิน หรือที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ส่วนในต่างจังหวัด สามารถชำระได้ที่สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามช่องทางอื่นที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี หรือ ท้องถิ่นขยาย หรือ เลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไป ประชาชนก็จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  ในขณะนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง ได้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีออกไปจากสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 แล้ว และยังมีอีกหลายแห่งรวมทั้งกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายกำหนดเวลาชำระภาษีดังกล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องการขยายระยะเวลาชำระภาษีได้ที่กองรายได้ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-221-2141 ถึง 69 และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบถามได้ที่กองคลังในแต่ละเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team