ดูหนังออนไลน์
Business

บอร์ด ทอท. ไฟเขียว ‘คิง เพาเวอร์’ คว้าสัญญา Pick-up Counter สนามบินภูเก็ต

บอร์ด ทอท. ไฟเขียว “คิง เพาเวอร์” คว้าประมูล Pick-up Counter สนามบินภูเก็ต สัมปทาน 10 ปี 6 เดือน ยื่นค่าตอบแทนขั้นต่ำปีละ 81 ล้านบาท

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ก.ย. 63) ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอาการ (Duty Free Pick-up Counter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ที่มี บริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล

คิง เพาเวอร์

สำหรับการประมูล Duty Free Pick-up Counter ท่าอากาศยานภูเก็ต ใช้วิธีการประมูลเสนอค่าตอบแทน และเปิดจำหน่ายเอกสารการประมูล (TOR) ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ซื้อ TOR จำนวน 2 รายได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี จำกัด และ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คิง เพาเวอร์ ได้เข้ามายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตัดสินใจพิจารณาข้อเสนอของ คิงเพาเวอร์ ต่อ เนื่องจากเห็นว่า ทอท. ได้ประชาสัมพันธ์การประมูลมาโดยตลอดและที่ผ่านมาไม่มีผู้ประกอบการรายใดสนเข้าร่วมประมูล หรือเรียกร้องให้เพิ่มระยะเวลา หรือแจ้งข้อขัดข้องแต่อย่างใด

 

“คิง เพาเวอร์” คว้าสัมปทาน 10 ปี 6 เดือน

รายงานข่าวเปิดเผยต่อว่า ในการประมูล คิงเพาเวอร์ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ รวมถึงได้รับคะแนนด้านเทคนิค 76 คะแนน และคะแนนข้อเสนอด้านค่าตอบแทน 20 คะแนน รวมเป็น 96 คะแนน จากทั้งหมด 100 คะแนน โดยคิง เพาเวอร์ เสนอค่าผลประโยชน์ตอนแทนขั้นต่ำรายปีเป็นจำนวน 81,360,000 บาท

โดย คิง เพาเวอร์ จะได้สัมปทานสัญญา Duty Free Pick-up Counter ท่าอากาศยานภูเก็ต อายุประมาณ 10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2575

วิธีคิดผลตอบแทน

สำหรับค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนจากการประกอบกิจการให้บริการ Duty Free Pick-up Counter ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นดังนี้

1.ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือน

ระยะที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยาน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ทอท. จะเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนจากการประกอบกิจการ Duty Free Pick-up Counterในอัตรา 3% ของราคาสินค้าปลอดอากรที่ส่งมอบในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยอดรายได้นั้นเป็นยอดรายได้ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2575

ทอท. จะเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนจากการประกอบกิจการ Duty Free Pick-up Counter ในอัตรา 3% ของราคาสินค้าปลอดอากร ที่ส่งมอบในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยอดรายได้นั้นเป็นยอดรายได้ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือตามจำนวนเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยตามจำนวนเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ปีแรกเป็นเงินจำนวน 81,360,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยให้ถือเอาค่าผลประโยชน์ตอบแทนจำนวนนั้นเป็นค่าตอบแทนในเดือนนั้น ๆ

2.เงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนเฉลี่ย คำนวณจากจำนวนเงิน ค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ที่บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ ตกลง ชำระให้ ทอท.

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละปีของสัญญา ทอท. จะนำค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการในแต่ละเดือนตลอดทั้งปีของบริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ มาคำนวณ อีกครั้ง จากอัตรา 3% ของราคาสินค้าปลอดอากรที่ส่งมอบในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ในปีนั้น โดยเทียบกับอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ให้ใช้เป็นค่าผลประโยชน์ ตอบแทนที่บริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ ต้องชำระให้แก่ ทอท.

ทั้งนี้ ทอท. จะนำเอาค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ ได้ชำระให้แก่ ทอท. แล้วในแต่ละเดือน มาเปรียบเทียบกับค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ ต้องชำระให้แก่ ทอท. หากปรากฏว่า ค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ ได้ชำระให้แก่ ทอท. ในแต่ละเดือนแล้ว มีจำนวนต่ำกว่า บริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ จะต้องชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ทอท. เพิ่มเติมจนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ ทอท.กำหนด แต่หากมีจำนวนสูงกว่า ทอท.จะนำไปหักจากค่าผลประโยชน์ ตอบแทนที่บริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ จะต้องชำระให้ ทอท. ในเดือนถัดไป

3.ทอท. จะปรับการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีเพิ่มขึ้น ในปีต่อ ๆ ไป โดยใช้สูตรการคำนวณดังนี้ MAG(i) = MAG(i-1) x (1+PG) x (1.0+Inf(i-1))

  • MAG(i) หมายถึง ยอดเงินประกันรายได้ขั้นต่ำของปีสัญญาใดๆ
  • MAG(i-1) หมายถึง ยอดเงินประกันรายได้ของปีสัญญาก่อนหน้า
  • PG หมายถึง อัตราการเพิ่มของจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต หรืออัตราการเพิ่ม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในปีประกอบการนั้นๆ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ (%)
  • Inf(i-1) หมายถึง อัตราเงินเฟ้อของปีปฏิทินก่อนหน้าเข้าสู่ปีประกอบการนั้นๆ ที่ประกาศโดย กระทรวงพาณิชย์เป็นร้อยละ (%)

ทั้งนี้ ให้บริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ ตอบยืนยันการเข้าประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ทอท. ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ถือว่าบริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ สละสิทธิ์ในการเข้าประกอบกิจการ โดย ทอท. จะริบหลักประกันซองเสนอเงินค่าตอบแทนของบริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ฯ จำนวน 44 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE