ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

ปลื้ม! ไทยเปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์ประเทศแรก ในอาเซียน

ไทยเปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์ประเทศแรก ในอาเซียน นายกฯ ผลักดันมาตรการส่งเสริมการลงทุน 5G เพิ่มจุดขายดึงดูดนักลงทุน ใช้เทคโนโลยี 5G

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ถึงกรณี ไทยเปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์ประเทศแรก เพื่อสร้างแรงจูงใจนักลงทุน เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล จะเริ่มให้บริการนำร่อง ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยระบุว่า

ไทยเปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์ประเทศแรก

“อีกหนึ่งข่าวน่ายินดี…วันนี้ประเทศไทยได้เปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์เป็นประเทศแรกในอาเซียนแล้ว ด้วยความพร้อมทั้งด้านผู้บริโภคและผู้ให้บริการจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 4G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้ผลักดันมาตรการส่งเสริมการลงทุน 5G เพื่อสร้างแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุนให้เกิดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม 5G มาอย่างต่อเนื่อง

การใช้งาน 5G นี้ จะให้บริการในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ เช่นเดียวกับ 6 กลุ่มจังหวัดที่จะได้ประเดิมการใช้งาน 5G เพื่อนำไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต รวมทั้งท่าอากาศยานหลัก ๆ ในประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนด แผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศ ในระยะปี 2566 – 2570 โดยตั้งเป้าให้มีโครงข่าย 5G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรภายในปี 2570 และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 Mbps ในเขตเทศบาล และ 50 Mbps ในทุกพื้นที่ ฯลฯ และจะนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ได้มากที่สุด

ด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีบริการ 5G เชิงพาณิชย์ เพราะมีความพร้อมทั้งด้านผู้บริโภค ที่ต้องการใช้บริการ 5G ขณะที่ฝั่งผู้ให้บริการ ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 4G ครอบคลุมทั่วประเทศและพร้อมที่จะพัฒนาเป็น 5G

ทั้งนี้ รัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุน 5G สร้างแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุนให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม 5G

สำหรับการใช้งาน 5G จะเกิดขึ้นใน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ

ขณะที่ 6 กลุ่มจังหวัดที่จะได้ประเดิมการใช้งาน 5G เพื่อนำไปสู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต รวมทั้งท่าอากาศยานที่สำคัญที่จะได้สัมผัส 5G ก่อน

สำหรับแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยในระยะปี 2566-2570 ตั้งเป้าว่า จะสามารถเพิ่มเศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 ของ GDP และจำนวนผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5Gไม่ต่ำกว่า 7,000 ราย

ขณะที่มีจำนวนผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลด้านการศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ 5G ไม่ต่ำกว่า 700,000 ราย อันดับการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศของ IMD ด้านประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ และด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ต้องดีขึ้นไม่น้อยกว่า 8 อันดับ

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ต้องขยายผลเชิงพานิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมั่นใจได้ว่า ไทยจะไม่ตกขบวน 5G เพราะได้นำร่องเปิดให้บริการ 5G ในหลายพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ไทยมีโครงข่ายดิจิทัลที่ทันสมัย เช่น กับประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี เช่น จีน สหรัฐ และเกาหลีใต้

“ท่านนายกฯ ย้ำเสมอว่า วันนี้รัฐบาลพาประเทศมุ่งสู่อนาคต ไทยต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แม้เราจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่รัฐบาลได้มีการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาว ต่อยอดศักยภาพและใช้จุดเด่นด้านทรัพยากร จึงขอให้มั่นใจว่า ประเทศไม่ได้หยุดพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย” รองโฆษก กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT