ดูหนังออนไลน์
Food

สังเกตให้แม่น! วิธีเลือกซื้อเนื้อวัว รู้ทันพ่อค้าย้อมแมว เนื้อหมูเป็นเนื้อวัว

วิธีเลือกซื้อเนื้อวัว กรมอนามัย แนะดูให้แน่ใจ ต้องสีแดงสด เนื้อแน่น ลายเส้นไม่หยาบ เตือนผู้ปลอมแปลงอาหาร ระวังโทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการที่มีผู้ประกอบการบางราย นำเนื้อหมูหมักเลือดวัว มาปลอมเป็นเนื้อวัว เพื่อที่จะจำหน่ายให้ได้ราคาสูงขึ้น ทำให้ปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ดังนั้น ผู้บริโภคควรสังเกต และมี วิธีเลือกซื้อเนื้อวัว เพื่อความปลอดภัย

วิธีเลือกซื้อเนื้อวัว

ทั้งนี้ เนื้อวัวควรมีลักษณะ สีแดงสด เนื้อแน่น ลายเส้นไม่หยาบ โดยให้ใช้นิ้วกดดู เนื้อจะยืดหยุ่น ไม่มีรอยบุ๋ม รวมทั้ง ต้องไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคู เพราะเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด

สำหรับเนื้อสัน ควรจะมี สีแดงสดและมีมัน ปรากฏอยู่เป็นจุดเล็ก ๆ ลักษณะของไขมันแตกง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ไม่มีเมือก เมื่อวางไว้ จะมีน้ำสีแดงออกมา

นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อ จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ หรือ สังเกตจาก ตราประทับบนหนังสัตว์ ที่ชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือ ร้านที่มีใบรับรองของฮาลาล

บุคคลที่มีการปลอมแปลงอาหาร ถือได้ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 การควบคุมอาหารตามมาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย ซึ่งอาหารปลอม ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ตามมาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาหารปลอม

  • อาหารที่ได้สับเปลี่ยน ใช้วัตถุอื่นแทน บางส่วน หรือคัดแยกวัตถุ ที่มีคุณค่าออกเสียทั้งหมด หรือ บางส่วน และจําหน่ายเป็นอาหารแทนอย่างนั้น หรือใช้ชื่ออาหารแทนนั้น
  • วัตถุหรืออาหาร ที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด และ จําหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น
  • อาหารที่ได้ผสม หรือ ปรุงแต่งด้วยวิธีใดๆ โดยประสงค์ จะปกปิดซ่อนเร้น ความชํารุดบกพร่อง หรือ ความด้อยคุณภาพของอาหาร
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ถึงแม้ว่าในประเทศไทย จะไม่พบผู้ป่วยเพิ่มแล้วก็ตาม แต่ผู้บริโภค และผู้จำหน่าย ต้องปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด อาทิ ควรสวมถุงมือหรือใช้ที่คีบเนื้อสัตว์ ไม่สัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง

ขณะเดียวกัน เมื่อนำเนื้อสัตว์มาปรุงเป็นอาหาร ควรทำให้สุกร้อนอย่างทั่วถึง รวมทั้งหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ก่อนและหลัง กลับจากตลาด ที่สำคัญ ต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน และเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดอยู่เสมอ

ขณะที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยรายการวิเคราะห์ 42 ตัวอย่าง เนื้อวัวสด และเนื้อที่ปรุงเป็นอาหาร ขายในโรงเรียน พบว่า เป็น เนื้อวัวปลอม ที่ทำจากเนื้อหมู หมักเลือดวัว 70% ส่วนตัวอย่างที่ขายผ่านออนไลน์ พบว่าเป็นเนื้อวัวปลอม 100% อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาสินค้าเกษตร มาตรฐานฮาลาล เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิม ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงาน ประชุมหารือด่วน เรื่องปัญหาเนื้อวัวปลอมระบาด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อชาวมุสลิม รวมไปถึงความเชื่อมั่น ในมาตรฐานฮาลาล

ที่ได้ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเริ่มเดินหน้า 5 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ มาตรการสื่อสารเตือนภัยผู้บริโภค มาตรการป้องปรามผู้ค้า มาตรการปราบปรามผู้กระทำผิด มาตรการส่งเสริมมาตรฐานฮาลาล และ มาตรการตรวจสอบย้อนกลับ (Tracebility) จากโรงฆ่าสัตว์ถึงผู้บริโภค

ส่วนกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการ ใช้อำนาจตามหน้าที่ เข้าจัดการปัญหา ซึ่งจะมีโทษ ทั้งจำและปรับ ตามกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT