ดูหนังออนไลน์
Business

เอสเอ็มอี เตรียมพร้อม 24 สิงหานี้ เปิดยื่นกู้ สินเชื่อ ‘SMEs One’ รอบ 2

สินเชื่อ “SMEs One” เตรียมเปิดให้ เอสเอ็มอีรายย่อย ยื่นกู้รอบ 2 วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท วันที่ 24 สิงหาคมนี้ สสว. แนะขึ้นทะเบียนรอได้เลย 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมเปิดรับคำขอกู้ สินเชื่อโครงการสนับสนุน เอสเอ็มอีรายย่อย หรือ สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 2 วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้

สินเชื่อ SMEs One

สำหรับ สินเชื่อ “SMEs One” เป็นการเปิดให้กู้สำหรับ กลุ่มรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน วงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยจะเปิดรับคำขอกู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 24 ส.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มวงเงิน

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจ สามารถยื่นคำขอกู้ โครงการสนับสนุน เอสเอ็มอีรายย่อย ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ LINE Official Account: SME Development Bank, เว็บไซต์ของ ธพว. (www.smebank.co.th) และแอปพลิเคชัน “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

ทั้งนี้ สินเชื่อ “SMEs One” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ ธพว. ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กองทุน สสว.) สนับสนุนเอสเอ็มอีรายย่อย เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วีระพงศ์ มาลัย

ขณะที่เงื่อนไข จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี กำหนดระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดชำระ คืนเงินต้นสูงสุด ไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมีหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือ ค้ำประกัน ส่วนกรณีนิติบุคคล ค้ำประกันโดยกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนนิติบุคคล

สินเชื่อ “SMEs One” เปิดโอกาสทั้ง กลุ่มนิติบุคคล บุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาจด VAT โดยต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (MICRO) รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี การจ้างงานไม่เกิน 5 คน ในวันที่ยื่นกู้ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

นอกจากนี้ ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ, โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้ง ผู้ขออนุมัติสินเชื่อ ต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวเสริมว่า เนื่องจากสินเชื่อดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างสูง เห็นได้จากการเปิดแจ้งความประสงค์ยื่นกู้รอบแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้ยื่นกู้เต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น ก่อนจะถึงวันเปิดแจ้งความประสงค์ยื่นขอสินเชื่อ SMEs One รอบ 2 ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการยื่นกู้ ดำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกกับ สสว.ไว้ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยสมัครได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ทุกสาขา ธพว. ทั่วประเทศ และ Call Center สสว. 1301 หรือ Call Center ธพว. 1357

ครม.เคาะช่วย เอสเอ็มอีเพิ่ม วงเงิน 114,100 ล้าน

ล่าสุดวันนี้ (18 ส.ค. 63) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติทบทวนมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อติดขัดในการดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีสภาพคล่อง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอใน 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่ม SMEs ทั่วไป ได้แก่ สินเชื่อ Soft loan ธนาคารออมสิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท, โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS Soft loan พลัส วงเงิน 57,000 ล้านบาท และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 8 วงเงิน 10,000 ล้านบาท
  • กลุ่ม SMEs ท่องเที่ยว ได้แก่ สินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท และ สินเชื่อ Extra Cash วงเงิน 9,600 ล้านบาท
  • กลุ่ม SMEs รายย่อยและประชาชน ได้แก่ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneur ระยะที่ 3 วงเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะใช้วงเงินสินเชื่อและวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 114,100 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT