ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘เบตง’ เข้มชายแดน สกัดโควิด-19 หลังพบระบาดรอบใหม่ฝั่งมาเลย์

เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด คุมด่านผ่านแดนเบตง คัดกรองโรคคนไทยที่เดินทางมาจากมาเลเซีย ควบคุม และป้องกันการระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 หลังพบการระบาดรอบใหม่ ฝั่งมาเลเซีย บริเวณพื้นที่ใกล้ชายแดนไทย 

วันนี้ (17 ส.ค.) ที่ด่านพรมแดน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ติดต่อกับฝั่งมาเลเซีย ด่านบูกิตบือราปิต รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง รวมถึง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย  ได้ทำการตรวจสแกนควบคุมโรคคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย โดยผ่านการตรวจอย่างละเอียด

การเพิ่มความเข้มงวดดังกล่าว เกิดขึ้นหลังทางมาเลเซียพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ กระจายอยู่ในรัฐเคดาห์ เปอร์ลิส และปีนัง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดชายแดนไทย และมีช่องทางธรรมชาติ ที่สามารถลักลอบเข้าประเทศไทยได้

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยดีขึ้นมาก โดยเฉพาะในพื้นที่เบตง ไม่พบการแพร่ระบาด เพราะทุกฝ่ายช่วยกันดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกัน ของ ศบค. และรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง

แต่ในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซีย พบว่า มีการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้น และเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนภาคใต้ ห่างจาก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพียง 18 กิโลเมตร และ ห่างจากตัวเมือง อำเภอเบตง อีก 7 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีช่องทางธรรมชาติ ที่สามารถลักลอบเข้าประเทศไทยได้ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา จึงได้วางแนวทางในการป้องกัน โดยเฉพาะมาตรการการป้องกันรถขนส่งสินค้าจากมาเลเซีย เข้ามาไทย

ทั้งยัง ดำเนินการสกัดกั้นป้องกันแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมือง ผ่านช่องทางตามแนวชายแดน ซึ่งมักจะมีกลุ่มนายหน้าทั้งฝั่งไทย และมาเลเซียดำเนินการนำเข้ามา ตรงนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทหารชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4 และตำรวจ ประสานการทำงาน ดำเนินการกับกลุ่มนายหน้าดังกล่าว ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน

นายอำเภอเบตง กล่าวอีกว่า ต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง หากพบมีใครหลุดเข้ามา ก็ขอให้แจ้งข่าว แจ้งเบาะแส มายังเจ้าหน้าที่

พร้อมกันนี้ ยังเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยว่า ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก การ์ดอย่าตก เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นแบบอย่าง ให้ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ มาเลเซียยังไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าประเทศ แต่ถ้าเป็นกรณีคนไทยที่อยู่ในมาเลเซียประสงค์จะเดินทางกลับ ก็สามารถเดินทางมาพร้อมกับยานพาหนะของตนได้ โดยต้องประสานกับกงสุลใหญ่เมืองปีนัง

คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยทางด่านพรมแดนยังคงต้องมีเอกสารดังนี้

1. หนังสือรับรองการเดินทาง โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง การเดินทางกลับประเทศไทย

2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า “fit to travel” ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต จะยังคงให้บริการออกใบรับรองแพทย์แก่คนไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลที่กำหนดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และเมืองยะโฮร์บารูต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team