ดูหนังออนไลน์
CEO INSIGHT

บราเดอร์ ดึงโปรเจ็ค ‘Brother ONE’ พัฒนาใช้ในไทย สร้าง ‘จุดเปลี่ยนสำคัญ’

‘Brother ONE’ โปรเจ็คพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน บราเดอร์ เร่งพัฒนาภาพรวมระบบการทำงาน พร้อมปรับมุมมองทีม ผนึกพลัง สานเป้าหมายเพิ่มยอดขาย

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้นำแนวคิด “Brother ASEAN ONE BODY” ที่พัฒนาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอมรวม สำนักงานสาขาของบราเดอร์ใน 6 ประเทศภูมิภาคอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว มาพัฒนาโปรเจ็ค “Brother ONE” เพื่อใช้ในประเทศไทย

Brother ONE

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทีมสู่ความเป็นหนึ่ง ด้วยการพัฒนา “Brother Agile Team” ที่รวมตัวแทนพนักงานบราเดอร์จากต่างแผนก เพื่อร่วมกันเฟ้นหา ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวทางใหม่ๆ ที่ดีกว่า

สำหรับแผนงานดังกล่าว จะนำร่องด้วย 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการมุ่งเน้นเสริมศักยภาพด้าน Operation improvement, โครงการ CRM Database Center การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการพัฒนาสวัสดิการพนักงานบราเดอร์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานอย่างแท้จริง อาทิ การเพิ่มสวัสดิการ ให้แก่ครอบครัวพนักงาน จัดตั้งงบพิเศษ ให้พนักงานดูแลเรื่องสุขภาพ

“ทั้ง 3 โครงการที่ทำนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณมากกว่าปกติแต่อย่างใด เพียงแต่แบ่งการจัดสรรใหม่ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้การบริหารจัดการและการรับฟังจากพนักงาน เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น”นายธีรวุธ กล่าว

นายธีรวุธ เล่าว่า การทำงานดังกล่าว เริ่มต้นจากการหาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรม “MD Meet and Greet” โดยในแต่ละครั้ง บริษัทจะเชิญพนักงานในทุกระดับ มาร่วมรับประทานอาหาร และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากเราร่วมกันปรับเปลี่ยนจะส่งผลดีต่อทุกกลไกในวงจรธุรกิจ

จากนั้น เมื่อทราบปัญหา ก็เดินหน้าจัดตั้ง “Brother Agile Team” เข้ามาเพื่อเฟ้นหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าว อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง  และพัฒนาให้ได้ กระบวนการการทำงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

Brother Agile Team ถือเป็นแนวทางการทำงานของบราเดอร์ยุคใหม่ พัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น เพื่อช่วยให้ทำงานได้เร็ว มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น กล้าที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มจากจุดเล็กๆ ทดลองให้แน่ใจก่อนที่จะขยายผลต่อไปในจุดที่ใหญ่ขึ้น

การทำงานของ Brother Agile Team ทำให้บราเดอร์เริ่มปรับระบบการกำหนด KPI ใหม่ โดยให้ 60% พุ่งเป้าไปที่ยอดขายของบริษัท ทุกแผนกต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือ “ยอดขายที่เติบโต”

ในแต่ละส่วนต้องกำหนด KPI ของตนเพื่อมุ่งสู่ KPI รวมของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ หากทำได้ นั่นหมายถึง การมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่ดีในระยะยาว ซึ่งการที่จะเกิดขึ้นได้จริงนั้น พนักงานทุกคนของบราเดอร์ต้องร่วมมือกัน ปรับมุมมองความคิดในการทำงาน วางแผนร่วมกัน ปิดช่องโหว่ที่จะก่อให้เกิดปัญหา เพราะเราเชื่อว่าถ้าบริษัทอยู่ได้ พนักงานทุกคนก็อยู่ได้เช่นกัน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปรับในจุดเล็กๆ ปัจจุบัน บราเดอร์ เริ่มขยายผลจากเป้าหมายการพัฒนาภายในองค์กรสู่กลุ่ม Stakeholders อื่นๆ ของบราเดอร์ด้วยเช่นกัน ที่ชัดเจนคือกลุ่มตัวแทนจำหน่ายที่เปรียบเสมือนแขนขาของบราเดอร์

นั่นคือ การนำสิ่งที่ Agile ทีมค้นพบ พร้อมจัดกิจกรรม As a ONE Team เพื่อเข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ให้แก่กลุ่มตัวแทนจำหน่าย ผ่านการจัด Virtual Training การอบรมขึ้นพื้นฐานปรับจาก traditional trade สู่โลกออนไลน์ โดยมีตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมกว่า 100 รายจากทั่วประเทศ

จากกระแสตอบรับดังกล่าวทำให้บราเดอร์เตรียมจัดอบรมในครอร์สต่อๆ ไปที่มีเนื้อหาเฉพาะในแต่ละส่วนที่จะช่วยพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บราเดอร์ ยังได้ปรับรูปแบบการคืนกลับสิ่งดีๆ สู่สังคม ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรม CSR ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การริเริ่มและลงมือทำด้วยใจจริง โดยได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ CSR ขึ้นมาโดยเฉพาะ หากผ่านการพิจารณาก็สามารถทำได้ เช่น การบริจาคเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนที่ได้รับการแจ้งมาจากเพื่อนพนักงาน และร่วมนำไปมอบให้เองด้วยใจจริง

“ผมเชื่อว่าโปรเจ็คBrother ONE จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจดังเช่นปัจจุบัน ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรที่แข็งแกร่งแบบองค์รวมเท่านั้นที่จะเดินหน้าต่อได้”นายธีรวุธ กล่าว

การเตรียมความพร้อมขององค์กรที่แข็งแกร่งจากภายใน เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ภายนอก จึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด ในอนาคต บริษัทตั้งใจที่จะขยายผลของโปรเจ็ค Brother ONEไปสู่กลุ่ม Stakeholders อื่นๆ ให้ครอบคลุม เพราะนั่นหมายถึงการเกิดวงจรการอยู่ร่วมกันและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT