ดูหนังออนไลน์
Economics

‘กรมธนารักษ์’ เดินหน้าสร้างบ้านผู้สูงอายุ-ข้าราชการ เปิดจอง พ.ย.นี้

“กรมธนารักษ์” เดินหน้าสร้างบ้านผู้สูงอายุ – ข้าราชการ จำนวน 5 โครงการ รวมมูลค่าลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท เปิดจอง พ.ย.นี้ คาดเข้าอยู่อาศัยได้ปลายปี 2565

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา – ธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 โครงการ รวมมูลค่าลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท

โดยโครงการแรกเป็นโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20 ไร่ จำนวน 900 ห้อง ห้องละ 2 ล้านบาท เพื่อให้สิทธิผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าพักอาศัย พร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสังคมสูงวัย เริ่มเปิดจองเดือน พฤศจิกายนนี้ และก่อสร้างได้ต้นปี 2564 เข้าอยู่อาศัยได้ปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566

นอกจากนี้ ยังพัฒนาบ้านพักราชการอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์บนที่ราชพัสดุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 31 ไร่ โดยสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 80 หลัง ราคา 2 ล้านบาท สำหรับเป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และยังมีโครงการบ้านสวัสดิการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี บนที่ราชพัสดุ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 46 ไร่ เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้กับข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้เปิดให้จองแล้ว

ส่วนโครงการต่อมา เป็นการบูรณาการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งธนารักษ์ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สร้างอาคารชุดทำเลทองใจกลางกรุงเทพ 2 แห่ง แถวรถไฟฟ้าสถานีบางจาก และรถไฟฟ้าช่องนนทรี สร้างแห่งละ 78 ห้อง ห้องละ 999,999 บาท แก่ข้าราชการพลเรือน เข้าพักอาศัย ทำงาน และมีศูนย์บริการประชาชนให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เริ่มเปิดจองตั้งแต่ 1 กันยายน 2563

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุทั้ง 4 โครงการจะมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยเป็นการให้สิทธิเช่าระยะยาว 30 ปีและสามารถต่ออายุได้ โดยตั้งใจให้ผ่อนเริ่มต้นประมาณเดือนละ 4,000 บาท สามารถขอสินเชื่อได้จากทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และในอนาคตยังสั่งให้กรมธนารักษ์ เร่งสำรวจที่ราชพัสดุเพื่อนำมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มทั่วประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุ

ด้านนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุทั้ง 4 โครงการดังกล่าว กรมธนารักษ์ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐอีกด้วย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ในส่วนของ ธอส. จะปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนรายย่อยที่จะจองซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท และผู้ประกอบการที่กรมธนารักษ์คัดเลือกมาก่อสร้างโครงการ 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

โดยสินเชื่อที่ปล่อยให้กับประชาชนรายย่อยในปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 2.85% ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย 3% และปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ย 3.50% เฉลี่ย 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 3.12% ส่งผลให้ในช่วง 1-3 ปีแรก มีภาระผ่อนชำระต่อเดือน 4,400 บาท ปีที่ 4-5 ผ่อนชำระเดือนละ 5,500 บาท และปีที่ 6 เป็นต้นไป ผ่อนชำระเดือนละ 6,100 บาท โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 30 ปี

สำหรับสินเชื่อที่ปล่อยให้กับผู้ประกอบการใน 1 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 4% ปีที่ 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 5.750% ต่อปี)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team