ดูหนังออนไลน์
General

‘ผบ.ทบ.’ โชว์ฟิต ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย!!

“ผบ.ทบ.” จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกรม และผบ.หน่วยระดับกองพัน ระบุหน่วยรบต้องทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมร 

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ. ทบ.) เป็นประธาน จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ สนามกรมยุทธศึกษาทหารบก บริเวณ ร.ร.เสนาธิการทหารบก โดยครั้งนี้มีการทดสอบร่างกายประจำปี และทดสอบร่างกายเพื่อการพร้อมรบ Army Combat Physical Test (ACRPT) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

พล.อ.อภิรัชต์  ให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของกำลังพล ในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญที่สุด มุ่งสู่ความเป็น Smart Soldiers รวมถึงมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ และขยายไปสู่การเป็น Strong Army เป็นผู้บังคับหน่วยที่ดี เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลในการพัฒนาตนเองที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกรม และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน เพื่อให้มีความพร้อมรบ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กองทัพบกไม่สามารถจัดทดสอบกำลังพลได้ทุกนาย จึงใช้วิธีการปรับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบลดลง 70% โดยวิธีสุ่มคัดเลือก คงเหลือเข้ารับการทดสอบประมาณร้อยละ 30 เพื่อให้ผู้บังคับการกรม  ผู้บังคับกองพันที่เข้ารับการทดสอบปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทบ. จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลฯ ซึ่งมีการทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี และการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ (ACRPT) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร ตามลำดับ เกณฑ์ผ่าน ผู้บรรจุในหน่วยและหรือตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ผู้บรรจุในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า, เหล่าทหารปืนใหญ่) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า70% ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60% ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่นๆ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 55%

ส่วนการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ (ACRPT) มีจำนวน 6 สถานี ได้แก่ ท่างอเข่าครึ่งนั่ง ยกบาร์น้ำหนัก, ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง, ท่าดันพื้นและมือกางแขน, ท่าวิ่งไป-กลับ พร้อมลากและยกสิ่งของ, ท่าดึงข้อยกเข่าแตะศอก, ท่าโหนยกเข่าแตะศอก และวิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight