ดูหนังออนไลน์
Business

สรรพากร คืนภาษีบุคคลธรรมดา แล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท

กรมสรรพากร คืนภาษีบุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562 ให้กับผู้ที่ขอคืนไปแล้ว 3,075,237 แบบ รวมภาษีที่คืนให้แล้ว 33,145.82 ล้านบาท ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน ช่วงโควิด-19

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากร ได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2562 ไปแล้วรวมจำนวน 3,075,237 แบบ เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้ว รวม 33,145.82 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563)

ทั้งนี้ เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกิน และได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว พบว่ากว่า 90% เป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

นอกจากนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษี สามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษี ได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรได้ขยายเวลา การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยแนะนำให้ยื่นแบบฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และหากชำระภาษีไว้เกิน ขอให้ผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนภาษี กับระบบพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน จะช่วยให้ได้ภาษีคืนเร็วขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team