ดูหนังออนไลน์
Business

สลาก ธ.ก.ส. ชุด ‘เกษตรมั่งคั่ง 5’ เปิดขาย 20 สิงหานี้ ลุ้นเดือนละ 91 ล้าน

สลาก ธ.ก.ส.  “ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” เเปิดรับฝาก 20 สิงหาคมนี้ ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท รางวัลกว่า 91 ล้านบาทต่อเดือน ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.60 บาท

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก สลาก ธ.ก.ส. “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงินฝาก จากประชาชนทั่วไป สำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ผู้ถือสลากออมทรัพย์ ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือก สำหรับการออมเงิน ที่ได้รับดอกเบี้ยปลอดภาษีและยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมากมาย โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

สำหรับ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 มีอายุรับฝาก 3 ปี กรณีฝากผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอน จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี และเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้า ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ให้แก่ลูกค้าที่ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็นหน่วยละ 0.60 บาท หรือ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี แต่หากไถ่ถอนก่อนกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

ณิชา อวยพรรุ่งรัตน์

ทั้งนี้ ผู้ซื้อ สลาก ธ.ก.ส.  “ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” จะยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล ๆ 75 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล ๆ ละ 30 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 91,580,000 บาทต่อเดือน โดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สำคัญดอกเบี้ย และเงินรางวัล ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป และยังสามารถนำไปใช้เป็น หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT