ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สส.สมชาย’ ให้ความรู้กับอสม.ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบ 2“พล.อ.สมชาย” ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ  ประธานกมธ.ทหาร สภาฯ จัดโครงการให้ความรู้กับอสม. นำกลับไปปฏิบัติกับประชาชนในพื้นที่ ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบ 2

พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส. จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเรื่องการดำเนินชีวิตใหม่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ( new normal) โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญในด้านโรคติดต่อจาก สำนักงานสาธารณสุขเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อสม. ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อนำกลับไปปฏิบัติกับประชาชนในแต่ละชุมชนในการป้องกันอย่างถูกวิธีไม่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 กลับมาในรอบสองได้

พล.อ.สมชาย ระบุว่าสถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศขณะนี้คลี่คลายลงแล้วนั้น ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งมาจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อสม. เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และทำงานอย่างหนักในการลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้ ดูแล กับคนในชุมชน จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่

โดยได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของโควิด-19 หากเกิดการแพร่ระบาดแบบเฉียบพลัน โดยทุกคนจะได้มีความรู้สามารถ มีมาตรการป้องกัน

พล.อ.สมชาย ย้ำว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ในหลาย ด้านของประชาชน การใช้ชีวิตจะไม่อิสระเหมือนกับที่ผ่านมา ดังนั้นทุกคนต้องเฝ้าระวัง ต้องดูแลตัวเอง และให้การดูแลต่อสังคม หากทุกคนไม่ช่วยกันดูแลปัญหาการระบาดก็จะไม่หายจากโลกนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight