ดูหนังออนไลน์
General

‘ศรีสุวรรณ’ หนุน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร้อง ป.ป.ช. สอบเรียกเงินแลกผ่านงบ

ศรีสุวรรณ จรรยา โดดร่วมวง อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร้อง ป.ป.ช. จันทร์นี้ จี้สอบอนุ กมธ. งบประมาณไถเงิน ชี้เป็นมะเร็งร้ายในระบอบประชาธิปไตย

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎข่าวจากรัฐสภา แจ้งว่า ในระหว่างการประชุม อนุกรรมาธิการ แผนบูรณาการ 2 ในชุดคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้เกิดปัญหาขึ้น เนื่องจาก อนุกรรมาธิการ ไม่ยอมปล่อยผ่านงบประมาณ ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรณีดังกล่าว ทำให้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถึงกับระเบิดกลางที่ประชุม ว่า มี อนุกรรมาธิการฯ บางคน โทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการ ผ่านงบประมาณให้นั้น

ข่าวยังแจ้งด้วยว่า ไม่ได้มีเพียงแค่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หน่วยงานเดียวเท่านั้น ที่ถูกอนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้ เรียกเงินใต้โต๊ะ โดยอธิบดีบางกรม ถูกเรียกเงินถึง 10 ล้านบาท แต่ไม่มีใครกล้าพูดกลางที่ประชุม เหมือนที่นายศักดาทำ โดยจะมี อนุกรรมการฯ คนหนึ่ง คอยรวมเสียง อนุกมธ.ฯ ไว้ เพื่อไล่บี้งบของ หน่วยงานราชการ ที่ไม่ยอมปล่อยให้ผ่านง่าย ๆ แลกกับการจ่ายเงินใต้โต๊ะ โดยร่วมกันทำเป็นขบวนการ

กรณีดังกล่าว หากเป็นเรื่องจริง ถือว่าเป็นมะเร็งร้าย ในระบอบประชาธิปไตยของชาติ ซึ่งผู้ที่กระทำการดังกล่าว หากเป็น ส.ส. อาจเข้าข่าย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.114 ม.184 ม.185 ประกอบ พรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ ส.ส.คนดังกล่าว สิ้นสุดลงได้ ตาม ม.101(7)

นอกจากนั้น ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.144 ยังห้ามกรรมาธิการ มิให้ไปมีส่วน ไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด จัดทําโครงการ หรืออนุมัติ หรือจัดสรรเงินงบประมาณ โดยรู้ว่ามีการดําเนินการ อันเป็นการฝ่าฝืน บทบัญญัติดังกล่าว ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้ง ไว้เป็นหนังสือ หรือมีหนังสือ แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ ย่อมพ้นจากความรับผิด

จากนั้น เมื่อ ป.ป.ช.ได้รับแจ้ง ต้องดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับทันที หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดําเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายต่อไปได้

แต่หาก อนุ กรธ.งบประมาณดังกล่าว มิได้เป็น ส.ส. ก็ยังสามารถใช้ พรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาดำเนินการเอาผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ตาม ม.128 ม.129 ประกอบ ม.4 ได้เช่นกัน

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปแจ้งต่อ ป.ป.ช. ให้รีบเชิญ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาให้ข้อมูล และดำเนินการไต่สวนและสอบสวนอนุ กมธ.งบประมาณทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความจริงให้ปรากฎ และ ยับยั้งมะเร็งร้ายของชาติดังกล่าวต่อไป

“การสืบหา หรือ ไต่สวนกรณีดังกล่าวไม่ยาก เพียงแต่นำรายงานการประชุม อนุ กรธ.งบประมาณมาสังเกตดู ก็จะพบความผิดปกติของขบวนการนี้ได้ โดยสมาคมฯ จะเดินทางไปแจ้งในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี” นายศรีสุวรรณ กล่าว

กรณีปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นระหว่างการประชุม อนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ทั้งนี้เนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ของบประมาณจำนวน 1,276.5 ล้านบาท แต่ อนุกรรมาธิการฯ ไม่ยอมปล่อยผ่านงบประมาณของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จนทำให้นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล แฉกลางที่ประชุมว่า มีอนุกรรมาธิการฯบางคน โทรศัพท์ไปเรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณให้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT