Business

สั่ง ‘รถไฟฟ้าชมพู-เหลือง’ หยุดติดตั้งคาน ทบทวนความปลอดภัย หลังเหตุตอม่อถล่ม

รฟม. สั่งผู้เหมา “รถไฟฟ้าชมพู-เหลือง” หยุดติดตั้งคาน ทบทวนมาตรฐานความปลอดภัย หลังเกิดเหตุตอม่อถล่มบนถนนแจ้งวัฒนะ

วันนี้ (6 ส.ค. 63) นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เรียกประชุมกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCPK และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี รวมถึง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เข้าพบ

เพื่อร่วมหารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุโครงค้ำยันชั่วคราวระหว่างติดตั้งคานสำเร็จรูป เชื่อมกับเสาสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ทรุดตัวลงมาเมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. ของวันเดียวกันนี้

รถไฟฟ้า สีชมพู

โดยในเบื้องต้น กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCPK ได้ชี้แจงว่า หลังเกิดเหตุได้สั่งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู หยุดงานติดตั้งคานสถานี ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดของโครงการโดยทันที และจะเข้าไปตรวจสอบ ทบทวนรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมด ทั้งในด้านเทคนิควิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมงาน และความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในขณะที่เกิดเหตุ

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งเป็นงานก่อสร้างระบบโมโนเรลเหมือนกัน และมีงานติดตั้งคานสถานีในลักษณะเดียวกันนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL ได้สั่งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างหยุดงานติดตั้งคานสถานีทั้งหมดแล้วเช่นกัน โดย รฟม. ได้มอบหมายให้ทั้ง 2 โครงการ ร่วมกันทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของงานก่อสร้าง เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนภาคประชาชน

นอกจากนี้ นายกิตติกร ได้เน้นย้ำให้ทั้ง 2 โครงการ มีการควบคุมงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ดำเนินการตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความประมาทขึ้นได้

ทั้งนี้ รฟม. ยังคงมั่นใจว่า การหยุดงานบางส่วนเป็นการชั่วคราวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ยังไม่กระทบกับแผนการดำเนินงานก่อสร้างโดยรวม และรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย จะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามกำหนดเดิม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE