Economics

‘ตลท.’ ยันตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายหุ้นไอพีโอร้อนแรงทุกตัว!

“ตลาดหลักทรัพย์” ยืนยันตรวจสอบการซื้อขายหุ้นไอพีโอที่ร้อนแรงทุกกรณี ชี้ซื้อขายวันแรกราคาชนซิลลิ่ง มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงหุ้นไอพีโอที่เข้าซื้อขาย 3 หลักทรัพย์หลังสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น โดยราคาซื้อขายเป็นไปอย่างร้อนแรง ว่า ตลท.ได้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายทุกกรณี ด้วยระบบ AI และบุคคล ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการดูแลหลักทรัพย์ทุกตัว โดยกรณีหุ้นไอพีโอที่เข้าซื้อขายวันแรกและราคาชนซิลลิ่ง มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนที่กระจายให้นักลงทุนมีไม่มาก จึงไม่มีสภาพคล่อง เมื่อมีแรงซื้อเข้ามาราคาจึงเคลื่อนไหวรวดเร็ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หุ้นไอพีโอที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในช่วงที่เหลือของปียังมีอีกหลายอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยจะมีหุ้นไอพีโอประมาณ 30-40 บริษัทต่อปี และปริมาณการระดมทุน 250,000-300,000 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม จะมีการจัดงาน Thailand Focus ผ่านระบบดิจิทัล โดยเชิญผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเข้ารับฟังข้อมูลจากภาครัฐ ซึ่งปีนี้จะมีการนำเสนอกลุ่มธุรกิจใหม่ของประเทศไทยที่สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ COVID-19 ได้ เช่น หุ้นในกลุ่มอาหาร, Healthcare, ขนส่ง และหุ้นของบริษัทที่ทำ ESG ได้ดี เพื่อเป็นจุดขายของประเทศไทยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลท. เปิดเผยว่า หุ้นไอพีโอที่ราคาร้อนแรง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีใหม่ในช่วง COVID-19 เช่น ถุงมือยางและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประเทศไทยต้องการและสอดคล้องกับความต้องการขณะนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team