General

‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่ภาคเหนือ เร่งช่วยประชาชน เจอภัยน้ำท่วม-แก้ปัญหาลำไย

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” สั่งเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง แก้ปัญหาลำไยส่งออก 8 จังหวัดภาคเหนือ หลังได้รับผลกระทบโควิด-19

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า เมื่อเวลา14.00 น. วันนี้ (6 ส.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ของประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ

รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชน และติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วน ได้บูรณาการทำงาน โดยนำกำลังคน และเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ภายใต้การควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์

ในการนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยทหารในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างทั่วถึง ทันเวลา ตามแผนเผชิญเหตุ

ทั้งยังต้องเตรียมแผนการอพยพประชาชน ไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึง เตรียมแผนการแจกถุงยังชีพ พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมกันนี้ ยังได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าด้วย

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุป สถานการณ์ผลผลิตลำไย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องถูกระงับการส่งออก และการรับซื้อลำไยจากพ่อค้า ประเทศจีน

รัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร และลงมาให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง การกระจายผลผลิตลำไย ออกจากแหล่งผลิต การแปรรูป รวมถึง การชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จะได้นำเสนอ ต่อ ครม.ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการปลูกลำไยทั้ง 8 จังหวัด จากปัญหาน้ำท่วม รวมถึงภัยแล้ง ที่ผ่านมา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใย และความปรารถนาดี พร้อมมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน และเกษตรกร ทุกคน

ทั้งนี้ ขอให้มีความเข้มแข็ง และมั่นใจได้ว่า รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างเด็ดขาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team