ดูหนังออนไลน์
Economics

‘พลังงาน’การันตีค่าไฟตลอดแผนพีดีพีใหม่ไม่เกิน 3.6 บาท/หน่วย

“พลังงาน” เร่งคลอดแผนพีดีพีเสนอ “กพช.” สิ้นเดือนนี้ ประกาศค่าไฟฟ้าตลอดแผนไม่สูงกว่าปัจจุบัน 3.6 บาทต่อหน่วยเปิดทางเอกชน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าสำหรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ในสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอน โดยที่ผ่านมากระทรวงพลังงานเร่งหารือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูล และร่วมออกแบบ

ทั้งนี้พีดีพีฉบับนี้จะมุ่งเน้นความมั่นคง และการรักษาเสถียรภาพของราคาค่าไฟฟ้า ในส่วนของความมั่นคงจะแยกเป็นรายภาค แบ่งเป็น 6 ภาคบวกกรุงเทพ ส่วนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตลอดแผนพีดีพีฉบับนี้ มีนโยบายรักษาระดับไม่ให้เกินกว่าอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบันที่ 3.6 บาทต่อหน่วย ขณะเดียวกันจะเปิดกว้างให้ผู้ใช้และผู้ผลิตซื้อขายกันเอง และเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการใหม่ๆเข้ามาผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยใช้เทคโนโลยี

“ภาพกว้างตอนนี้ คือเศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัว เพราะการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กำลังก่อตัว และเป็นที่สนใจจากผู้ลงทุนต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันจีดีพีขยับขึ้นแล้ว จากเดิมเพิ่ม 3% บวกลบ ตอนนี้มากกว่า 4% “

ดังนั้นแผนการใช้ไฟฟ้าจะต้องพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 60,000 เมกะวัตต์ในช่วงปีสิ้นแผน หรือปี 2580 จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 34,000 เกมะวัตต์  ซึ่งกระทรวงพลังงานจะต้องพิจารณาการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบทั้งหมดอย่างรอบคอบ ทั้งที่ผลิตโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รวมถึงการผลิตไฟใช้เองและขายเอง ซี่งในแผนจะมีการแบ่งอย่างชัดเจนว่าเป็นการผลิตโดยกฟผ.และของเอกชนเท่าใด

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB