ดูหนังออนไลน์
Politics

มุสลิมต้องระวัง! เนื้อวัวปลอมระบาดหนัก ยิ่งซื้อออนไลน์ยิ่งเสี่ยงสูงเปิดผลตรวจสอบตัวอย่างเนื้อวัว ในโรงเรียน พบ เนื้อวัวปลอมถึง 70%  ส่วนตัวอย่างเนื้อ จากที่ขายออนไลน์ปลอม 100% ใช้วิธีนำเนื้อหมูไปหมักเลือดวัว เร่งดำเนิน 5 มาตรการเร่งด่วน หวั่นกระทบความเชื่อมั่นมาตรฐานฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยรายการวิเคราะห์ 42 ตัวอย่าง เนื้อวัวสด และเนื้อที่ปรุงเป็นอาหาร ขายในโรงเรียน พบว่า เป็นเนื้อวัวปลอม ที่ทำจากเนื้อหมู หมักเลือดวัว 70% ส่วนตัวอย่างที่ขายผ่านออนไลน์ พบว่าเป็นเนื้อวัวปลอม 100% อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย

Slices of thick cut steaks

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาสินค้าเกษตร มาตรฐานฮาลาล เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิม ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงาน ประชุมหารือด่วน เรื่องปัญหาเนื้อวัวปลอมระบาด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวมุสลิม รวมไปถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาล

ที่ได้ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเริ่มเดินหน้า 5 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ มาตรการสื่อสารเตือนภัยผู้บริโภค มาตรการป้องปรามผู้ค้า มาตรการปราบปรามผู้กระทำผิด มาตรการส่งเสริมมาตรฐานฮาลาล และมาตรการตรวจสอบย้อนกลับ (Tracebility) จากโรงฆ่าสัตว์ถึงผู้บริโภค

ส่วนกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการใช้อำนาจตามหน้าที่เข้าจัดการปัญหา ซึ่งจะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team