ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

Dow เปิดรายงานสรุปผลงาน ‘ความยั่งยืน ปี 2562’

ดาว เปิดรายงาน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2562” รวมผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ตาม 7 เป้าหมายความยั่งยืน ปี 2568 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science)  เผยแพร่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562”  บนเว็บไซต์ https://th.dow.com/en-us/news/reports.html

รายงานดังกล่าว เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาตาม “7 เป้าหมายความยั่งยืนปี 2568” ของบริษัท ตอกย้ำความมุ่งมั่น ในการพัฒนาองค์กร ควบคู่กับสังคม เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคิดค้นนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและโลก

“เราเชื่อว่าอนาคตที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นได้ หากเพียงเราร่วมมือร่วมใจกัน ความสำเร็จของเราในปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจ สำหรับการสนับสนุนของทุกท่าน ที่มีให้กับเรา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จะยังคงพร้อมเคียงข้างคุณในปีต่อ ๆ ไป เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน” นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals ที่ Dow ในสหรัฐประกาศไว้ แต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันนับเป็นเป้าหมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2568

เป้าหมายระยะที่ 3 นี้มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมนำพาโลก และสังคมไปสู่ความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals) อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team