ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ เร่งช่วยเกษตรกร 4 ภาค แก้ปัญหารอบด้าน ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.อ.ประวิตร เร่งรัดช่วยเกษตรกร 4 ภาค ประชุม คกก. สอส. ให้ขับเคลื่อนแก้ปัญหา หนี้สิน ที่ทำกิน แหล่งน้ำ และอื่นๆ อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม ควบคู่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (31 ก.ค.)  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหา ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี(เดิม) อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ได้รับทราบข้อเรียกร้องจาก สอส. และสภาประชาชน 4 ภาค จากนั้นได้ มีการพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการแก้ไขปัญหาของ สอส. และสภาประชาชน 4 ภาค พร้อมร่างคำสั่ง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

  • การแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้
  • การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
  • การส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร
  • การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ
  • การแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
  • การกลั่นกรองวาระการประชุม

พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า คณะอนุกรรมการ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสภาเครือข่าย จึงขอให้แต่ละคณะ เร่งช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเร่งด่วน ทุกเรื่อง อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม

ที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team